Pagsaludo kay Ka Gonyong, Rebolusyonaryo, Tigduso sa Makatarunganon ug Malahutayong Kalinaw

,

Ang Bagong Hukbong Bayan – Surigao del Sur ug tanang rebolusyonaryong pwersa sa probinsya naghatag sa pinakataas nga pulang pagsaludo ngadto sa rebolusyonaryo ug tigduso sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw nga si Pedro “Ka Gonyong” Codaste. Kinasing-kasing kaming nagpadangat sa pahasubo ngadto sa pamilya ug mga suod nga higala ni Ka Gonyong. Sa pikas bahin, hugot nagakondena kami sa pasistang pwersa sa Armed Force of the Philippines (AFP) sa ilang pagdagit ug pagpatay kay Ka Gonyong,uban sa laing usa pa, bisan masakiton kini ug walay ikasukol. Nahasubo man kami sa iyang kamatayon, apan padayon kaming makigbisog alang sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw.

Nailang komunistang rebolusyonaryo si Ka Gonyong. Usa siya sa pinakaunang naglihok sa Mindanao aron batukan ang kabangis, pagpahimulos ug pagpangdaug-daog. Isip konsultant sa National Democratic Front of the Philippines(NDFP) atol sa panaghisgot kalinaw tali sa GRP ug NDFP, lakip siya sa nanguna sa pagpaningkamot nga resolbahon ang ugat sa armadong panagbangi sa nasud ug makab-ot ang makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Sulod sa kapin lima ka dekada niyang pag-alagad sa katawhan, nahimong tinuod nga komunistang magtutudlo kini sa mga pulang manggugubat ug sa katawhan.

Sukad 2017, nagtago na kini sa mga sonang gerilya human makiusa ka bahing gitapos ni Duterte ang GRP-NDFP nga panaghisgut kalinaw ug gimandong i-manhunt ug patyon ang mga konsultant sa NDFP. Bunga sa iyang pangidaron ug balatian, kinahanglan kining magpatambal. Sa kauhaw sa dugo sa berdugong AFP, bisan paman sa iyang pagka hors de combat uban sa iyang bantay, gidagit sila gikan sa balay nga ilang gipundohan , gitortyor ug gipatay. Tataw nga kalapasan kini sa Comprehensive Agreement on the Respect of Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) ug Protocol of War.

Ang pagpatay sa berdugong AFP kang Ka Gonyong ug ubang rebolusyonaryo wala motakdo sa ilang tumong nga tapuson ang rebolusyonaryong kalihukan. Hinuon, dugang nagsugnod kini sa mga rebolusyonaryo nga magpadayon sa kawsa. Alang kay Ka Gonyong ug sa tanang rebolusyonaryo, dili kini gusto og gubat. Apan tungod kay ang reaksyonaryong gobyerno nagpunting sa pusil niini ngadto sa katawhan ug naglunsad og dili makatarunganong gubat aron pahilumon ang katawhan, dili kalikayang lig-ong magpadayon ang mga rebolusyonaryo sa paggunit og pusil sa pagbatok niining dili makatarunganong gubat ug ilogon ang pusil sa kaaway.

Samtang wala pay tinuod nga reporma sa yuta, desenteng suhulan ug libreng katilingbanong serbisyo, walay tinuod nga makatarunganon ug malahutayong kalinaw. Ang pakigbisog ni Ka Gonyong ug ubang rebolusyonaryo alang sa makatarunganon ug malahutayong kalinaw siguradong magpadayon.

Ang ilang mga gitudlo mahimong giya sa tanang rebolusyonaryo diha sa pagsubay sa dalan nga napula sa ilang dugo.
Pulang Pagsaludo ngadto kay Pedro “Ka Gonyong” Codaste!
Martir sa Rebolusyon, Bantayog nga Dili Matarog!

Pagsaludo kay Ka Gonyong, Rebolusyonaryo, Tigduso sa Makatarunganon ug Malahutayong Kalinaw