Parasisirang Bikolano, magkalda sa tingating! Isulong ang digmang bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!

,

 

Download here
Pilipino: PDF
Bikol: PDF

Parasisirang Bikolano, magkalda sa tingating! Isulong ang digmang bayan! Sumapi sa Bagong Hukbong Bayan!