Pekeng labanan sa Brgy. Aguas, Rizal, Occ Min pakana ng berdugong 68th IBPA!

,

Kinukondena ng NDFP-Mindoro ang isinasagawang istraping, panggigipit sa kabuhayan, at iba pang paglabag sa karapatang tao ng 68th IBPA sa Brgy Limlim, Pitogo, at Aguas sa bayan ng Rizal, Brgy. Manoot sa bayan ng San Jose, at Brgy Tanyag sa bayan ng Calintaan, probinsya ng Occidental Mindoro.

Isang pakana at disimpormasyon ang pinahayag ng 68th IB na may labanan sa Sitio Sorong, Brgy. Aguas sa mga residente ng Brgy. Aguas, Limlim, Pitogo, at Manoot dahilan para pasabugan nito ang boundary ng Brgy. Aguas at Manoot noong Nobyembre 06, 01:00 ng madaling araw. Tinutuntungan lang ng mga utak-pulburang militar ang kasinungalingang ito upang ituloy-tuloy ang pamemerwisyo at malawakang operasyon sa nasabing mga lugar.

Ayon sa kumpirmadong ulat, nagulantang ang mga mamamayan nang may nadinig ang mga ito na dalawang malalakas na pagsabog na sinundan ng maraming mga putok. Tumagal ng sampung minuto ang pagpapaputok ng 68th IB ng kanilang matataas na kalibre ng baril.

Bago ang pangyayari, wala nang tigil ang operasyon ng 68th IB sa interyor na bahagi ng bayan ng San Jose at Rizal. Nang wala silang napala rito ay isinunod nila ang laylayan at kapatagan ng dalawang bayan. Huling bahagi ng Oktubre, ikinundisyon ang mga mamamayan ng Barangay Aguas kaugnay umano sa isasagawang “test fire ng 68th IB ng kanilang 50 calibre na isasagawa sa Barangay Manoot at Sitio Sorong, ng Aguas”.

Malaking perwisyo at abala ang operasyon na ito ng 68th IB sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. Halos bagsak na ang kabuhayan ng mga magsasaka sa palay dulot ng RTL (Rice Tariffication Law). Pinasahol nito ang mababang presyo ng palay na aabot na lang ng 11-14 piso kada kilo. Baon pa sa utang ang kalakhan at di pa nakabawi sa pagkaluging dulot ng pandemyang COVID19, kalamidad, at tuloy-tuloy na pagtaas ng gastos sa produksyon. Katunayan, dumoble na ang halaga ng abono mula sa dating P1,500 dati ay ngayon ay P3,000 na.

Dagdag pa, imbis na atupagin ng gubyerno ang mga magsasakang nasalanta ng bagyo noong kasagsagan ng bagyong Paeng, trak trak ng sundalo at dalawang tangke ang ipinasok nito sa mga barangay. Takot at pangamba ang naramdaman ng mga magsasaka sa presensya ng sundalo sa kanilang lugar. Pinagbawalan ng mga pasistang pumunta ang mga magsasaka sa kanilang mga bukid na nagmamadaling makatapos sa pag-aani sa Barangay Aguas at Limlim. Samantala, sapilitan namang pinalikas ang may 100 pamilyang nakatira sa So. Hacienda ng Brgy. Aguas. Pinaratangan pa ng mga pasistang sundalo ang mga residente na may kinakanlong silang NPA at isinalang ang mga ito sa mga iligal na interogasyon.

Nais ng 68th IB na sirain ang malawak na pagkakaisa ng mga magsasaka. Sinusupil nito ang malayang paggalaw ng mga magsasaka at tinatakot sila upang pigilan ang pagsulong ng batayang interes sa lupa at kabuhayan. Gamit ang armadong pwersa ng 68th IB, pinanatili nitong maging api at pinagsasamantalahan ang malawak na magsasaka para sa ganansya ng iilang naghaharing-uri.

Higit lamang inilalantad ng berdugong 68th IBPA sa mamamayang Mindoreño ang mukha ng terorismo sa kanilang mga inilulunsad na mga operasyon. Nakikilala na ng mamamayan kung ano ang estado ng ilehitimong rehimeng Marcos na kanilang amo. Ang bulok, marahas, at mapang-aping estado na ito ang siyang babaguhin ng aping mamamayan sa pamamagitan ng pagsulong ng pambansang demokratikong rebolusyon!

Dapat na lalong magbigkis ang mamamayang Mindoreño upang labanan at panagutin ang krimen ng 68th IB. Ibayo pang magkaisa ang mga magsasaka upang tutulan ang pananakot at panggigipit ng mga pasista sa kanilang buhay at kabuhayan. Dapat na palawakin ang mga rebolusyonaryong samahang magsasaka na tumatangan sa linya ng demokratikong rebolusyong bayan. Maglunsad ng masisigla, matatapang at malawakang mga kampanya sa rebolusyong agraryo na magpapataas sa militansya ng magsasaka at magsusulong ng kanilang batayang interes. Ang lahat ng pagsusumikap na ito ay maglilingkod sa pag-abante ng armadong pakikibakang inilulunsad ng BHB na siyang wawasak sa mapang-aping estado.

Mamamayan magkaisa! Isulong ang pambansang demokratikong rebolusyon upang makamit ang tunay na malaya at demokratikong paggugubyerno!###

Pekeng labanan sa Brgy. Aguas, Rizal, Occ Min pakana ng berdugong 68th IBPA!