Presensya ng BRP Bonifacio sa Kabikulan, nagbabadya ng panganib para sa masang Bikolano

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kamakailan lamang, namataan ang presensya ng Patrol Ship ng Philippine Navy na BRP Andrés Bonifacio (PS-17) sa Golpo ng Albay. Ang naturang barkong pandigma ay may kapasidad para sa sari-saring makabago at malalakas na armas ng malawakang pagsira. Marapat lamang na kwestyunin ng publiko ang dahilan ng pagpwesto nito sa katubigan ng rehiyon laluna’t tiyak na kabuhayan at buhay ng masang Bikolano ang maisasapeligro sa oras na gamitin ang mga armas na ito sa anumang operasyon o aktibidad militar.

Pinatunayan na ng karanasan ng ibang mga lugar tulad ng Samar, Panay at Mindanao na walang ibang dulot kundi kapahamakan para sa masa ang pagtitipon at deployment ng tropa ng kaaway at kanilang mga sasakyan at kagamitang pandigma. Kalimitang nangangahulugan ito ng mas pinatindi at nag-uulol na atake nang walang pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng mga sibilyan at kanilang mga komunidad.

Kahit sa kasaysayan ng rehiyon, lagi’t lagi nang kakambal ng dagdag na pwersa ng AFP-PNP, mga isinasagawang ehersisyong militar at presensya ng mga makabagong armas pandigma ang paglabag sa karapatang tao. Hindi na mabilang na kaso ng istraping at pambubomba ng mga komunidad, sapilitang pagpapalikas, hamletting, ekstrahudisyal na pamamaslang at masaker ang dinanas ng masang Bikolano sa tuwing mayroong aktibidad ang mersenaryong hukbo.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa lahat ng mga masang Bikolano na maging mapagmatyag sa anumang panibagong madugong layunin ng AFP-PNP na kaakibat ng pagpupwesto ng naturang barkong pandigma. Dapat higit na maging maagap sa pag-uulat at pagsasapubliko ng anumang paglabag sa karapatang tao o pagpapahamak sa buhay at kabuhayan ng sibilyang populasyon.

Dapat ding magbuklod ang lahat ng mga progresibo, tagapagtanggol ng karapatang tao, makabayan at lahat ng tagapagtaguyod ng tunay na kapayapaan sa loob at labas ng rehiyon sa pag-agapay at pagtitiyak ng kaligtasan ng masang Bikolano laluna yaong nasa mga baryong malayo sa kabihasnan. Bago pa man makapaghasik ng kaguluhan at makapanglustay ng buhay, dapat nang agad na kundenahin at ipanawagan ang pag-alis ng naturang sasakyang pandigma. Kasabay ito ng pangkabuuhang panawagang pagpapahinto sa militarisasyon at walang puknat na sakyada sa mga komunidad ng magsasaka sa buong rehiyon.

Presensya ng BRP Bonifacio sa Kabikulan, nagbabadya ng panganib para sa masang Bikolano