Saludo Kaubang Dan-Dan!

Ang komite sa Partido sa larangan sa North Negros nagapadangat sa PAGSALUDO ni kaubang Dan-Dan isip usa ka rebolusyonaryong martir.

Bisan sa ka bag-o pa ni kas Dan-Dan sa pagsalmot sa armadong paghimakas, apan wala siya nagdumili sa mga tahas nga gisangon kaniya bisan pa man mabuhis ang kinabuhi kun gikinahanglan.

Si kas Dan-Dan usa ka maayong ehemplo sa usa ka tinuod nga rebolusyonaryo. Iyang gipailwom ang kaugalingong interes, sa interes sa halapad nga masang iyang gialagaran.

Nahilayo man sa iyang pinalanggang ginikanan, mga igsuon ug bugtong anak aron motampo kutob sa iyang ikasarang lang mapaasdang sa taas nga yugto ang demokratikong rebolusyon sa katawahan.

Ang iyang kamatayon sama ka bug-at sa Mt. Mandalagan. Dili nato siya makalimtan, sakit man sa atong balatyagon nga gipatay siya sa mga bangis nga militar, apan dili kini makapahuyang sa atong baruganan.

Hinuon, dugang kaisog ug hagit kanatong tanan nga labaw pang-huptan ang atong mga katungdanan. Sa ingon ang mga kinabuhi nga gibuhis sa atong mga martir dili masayang.

Himoon nato silang inspirasyon aron iduso pa ang rebolusyon sa mastaas nga ang-ang hangtud sa kadaugan. Si bisan kinsa kanato nga may mga suliran ug usahay mohuyang ang baruganan.

Kanunay natong hinunduman si kas Dan-Dan ug uban pangrebolusyonaryong martir. Ang atong suliran gamay ug tinipik lang sa sakripisyo nga ilang natagamtaman.

Para sa mga kauban nga suod ni kas Dan-Dan ug sa iyang mga pamilya. Dili ikahuyang ang iyang kamatayon.

Magpakalig-on kita ug atong lumpagon ang sistemang mapigoson lakip na ang mga kasangkapan niini nga AFP, PNP ug para-militar nga mga berdugo nga mikutlo sa kinabuhi ni kas Dan-Dan ug ubang kauban.

Kinahanglan nga tapuson ang rehimeng duterte nga maoy utok sa mga pagpamatay.

Saludo Kaubang Dan-Dan!