Sinasayang ng rehimeng Marcos ang pera ng taumbayan sa walang katuturang red-tagging

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kahit halos nagdudumilat na sa gutom ang masang Pilipino, wala pa ring awat ang rehimeng Marcos at masusugid nitong anti-komunistang alagad sa walang kapaki-pakinabang na red-tagging. Nakagagalit na bilyun-bilyong piso ang linulustay ng gubyerno para sa walang batayang pambabansag at intimidasyon samantala ni isang kusing ay wala itong maibigay para dagdagan ang sahod ng mga manggagawa at ibsan ang papalubhang krisis.

Nakikiisa ang NDF-Bikol sa demokratikong panawagan ng sambayanan na lansagin ang lahat ng mga makinarya ng red-tagging at pang-aatake sa mga sibilyang pinangungunahan sa kasalukuyan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa halip, dapat na bigyang-pansin ng rehimeng Marcos ang matagal nang mga idinaraing ng sambayanan tulad ng umento sa sahod, makabuluhang suporta sa agrikultura, mapagpasyang pagkontrol at pagpapababa sa presyo ng mga bilihin, pagpapalawak ng programa sa ayuda at serbisyong panlipunan.

Higit pa sa paglulustay ng pera ng taumbayan, panganib at kapahamakan ang hatid ng walang patumanggang red-tagging ng rehimen. Sa kamay ng isang teroristang estado, napakadelikadong armas ng panunupil ang red-tagging. Kahit na walang krimen, sapat na itong dahilan para sa pasistang militar at pulis upang ikulong o masahol pa nga’y patayin ang isang indibidwal. Sinumang mapagtuunan ng arbitraryong red-tagging ng mga nag-uulol na utak-pulburang alagad ng reaksyon ay agad nang nagiging target ng mga atake sa karapatan at asasinasyon ng mga elemento at ahente ng estado. Daan-daang aktibista at mga progresibo na ang naging biktima ng intimidasyon, iligal na pang-aaresto hanggang ekstrahudisyal na pamamaslang dahil dito.

Sa Bikol, halos 82% ng kabuuhang bilang ng biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang ang pinaratangang may kaugnayan sa rebolusyonaryong kilusan at pinatay ng mga elemento ng AFP-PNP dahil lamang sa batayang ito.

Pinagpupugayan at sinusuportahan ng NDF-Bikol ang matapang na paglaban ng masang Bikolano at masang Pilipino sa red-tagging sampu ng maruruming atake at maniobra ng rehimen. Hinihikayat din ng NDF-Bikol ang iba pang mga indibidwal at organisasyong sibil na lumahok sa pakikibakang ito para sa pagtataguyod at pagtatanggol sa karapatan ng mamamayan.

Sinasayang ng rehimeng Marcos ang pera ng taumbayan sa walang katuturang red-tagging