Tatak ng Eleksyong 2022: Red-tagging sa mga kalaban ng tambalang Marcos-Duterte at karahasan sa mamamayang tutol sa patuloy na paghahari ng pangkating Marcos-Arroyo-Duterte

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Walang kasindumi ang ipinapakanang atake ng mga kakampi at tuta ng rehimeng US-Duterte laban sa mga karibal nila sa pulitika. Para matiyak ang pagkapanalo ng tambalang Marcos-Duterte, pinalalaganap ng pangkating Marcos-Arroyo-Duterte ang pagrered-tag sa mga kalaban nilang pulitiko sa nalalapit na eleksyon sa Mayo 2022. Dahil pinakamalaking hadlang sa kasakiman ng mga burukrata kapitalista ang rebolusyonaryong kilusan, idinidikit nila ang kanilang mga katunggali sa nalalapit na halalan sa mga progresibong grupo at maging sa CPP-NPA-NDF – magmula kay Leni Robredo na tumatakbo sa pagkapangulo hanggang sa mga kandidato para sa mga lokal na pusisyon.

Sa pamamagitan ng pakanang ito, una, animo’y kinikriminalisa ang pagiging kasapi o alyado ng mga lehitimong progresibong organisasyon at itinutulak ang pagkakait ng popular na suporta para sa mga organisasyong ito. Ikalawa, mapanganib ito dahil sa karanasan ng mamamayan, katumbas ng death warrant ang walang batayang red-tagging. Alam ng madla na sa mata ng hayok-sa-dugong AFP-PNP at mga ahente nito, sapat nang batayan ang malisyosong redtag para targetin ng pambabanta at pamamaslang ang mga indibidwal na binabansagan.

Sa Bikol, tampok na kaso ang pagkatakot ni incumbent Catanduanes Vice Governor Shirley Abundo, tumatakbong gubernador sa ilalim ng partidong Aksyon Demokratiko, sa implikasyon ng pagkakadikit ng kanyang pangalan sa mga progresibong grupo tulad ng Gabriela. Ito ay kahit na ayon sa batas ng reaksyunaryong gubyerno, wala siyang linalabag na batas at hindi iligal kung siya man ay kasapi o alyado ng naturang lehitimong grupo. Dahil sa aktwal na danas ng rehiyon, kung saan walang sinasanto ang militar at pulis sa kanilang killing frenzy, napupwersa ang mga tulad ni Abundo na maglinaw upang hindi pag-initan at targetin ng paglabag sa karapatang tao.

Ginigipit at idinidikit din sa rebolusyonaryong kilusan si incumbent Sorsogon Vice Governor Manuel “Wowo” Fortes, tumatakbong kongresista ng 2nd District sa ilalim ng Nacionalista Party Coalition ni Lacson, kalaban na partido ng pangkating Marcos-Duterte. Maging ang mismong alyado nina Duterte na si incumbent Cawayan Mayor Edgar Condor na muling tumatakbo sa pagkaalde sa ilalim ng PDP-Laban ay biktima ng walang pinipiling red-tagging sa Masbate.

Nakararanas din ng iba’t ibang porma ng panggigipit ang iba pang mga kandidatong kalaban ng administrasyon tulad nina Bernie Patiag, tumatakbong konsehal ng bayan ng Talisay sa Camarines Norte sa ilalim ng partidong Aksyon Demokratiko at Jun Alegre, tumatakbong provincial board member sa District 2 ng Albay. Ang dalawa ay parehas na mamamahayag na humaharap sa mga kaso ng intimidasyon at banta sa kanilang buhay at kabuhayan mula sa mga kalaban sa pulitika.

Ang katawa-tawa, para pagtakpan ang kanilang maruming pakana, ilinalako ng mga pulis at militar ang kagila-gilalas na kwentong ang mga progresibong organisasyon at rebolusyonaryong kilusan lang din ang nasa likod ng mga pambabanta at red-tagging. Sino namang nasa katinuan ang maniniwalang i-reredtag ng isang indibidwal o organisasyon ang sarili at isusubo ang sarili sa tiyak na kapahamakan sa kamay ng nag-uulol na militar at pulis?

Malinaw na ang padaskul-daskol na pag-iisa sa iisang basket ng pangkating Duterte sa mga kalaban nito at kahit ng mga ilang sariling alyado ay pagbibigay-matwid sa pagbura sa lahat ng banta sa kanyang patuloy na paghahari. Wala itong ipinag-iba sa pag-atake, pagbalasubas sa karapatan at pagpaslang sa mga niredtag na ordinaryong mamamayang tumututol sa mga anti-mamamayang mga patakaran ng rehimeng US-Duterte. Ito ang karanasan ng maraming progresibong lider na hinuli, sinampahan ng mga gawa-gawang kaso, ikinulong o pinatay sa rehiyon ng Bikol.

Hindi dapat matakot ang mga binibiktima ng red-tagging bagkus dapat itong magtulak ng pagkamulat sa katotohanang walang ibang inisip ang rehimeng US-Duterte kundi ang patayin at mabura ang mga itinuturing nilang banta sa kanilang pananatili sa kapangyarihan. Dapat makita ng mga nais na tunay na magsilbi sa mamamayan ang pangangailangang mapatalsik si Duterte sa pwesto at mapanagot sa kanyang libu-libong kasalanan laban sa taumbayan. Maging yaong mga alyado ni Duterte ay dapat maunawaang hindi garantiya ng kanilang kaligtasan ang pagpapatianod sa tirano. Kahit sino ay handang sakmalin at pagtaksilan ng nag-uulol na diktador. Dapat silang tumalikod sa paksyong MAD at pumanig sa sambayanan.

Matagal nang pilit na binabahiran ng putik ng mga reaksyunaryo ang paglaban ng mamamayan. Ngunit hindi ito nagtatagumpay dahil higit lamang umiigting ang pagkapit ng mamamayan sa sarili nilang lakas na tunay na magliligtas sa kanila sa kumunoy ng kahirapan. Para sa mamamayang lumalaban ang pula ay kulay ng pag-asa. Ito ang nais nilang makitang kulay ng kalangitang sisikatan ng araw sa silangan sa pagkamit nila ng tunay na tagumpay.

Tatak ng Eleksyong 2022: Red-tagging sa mga kalaban ng tambalang Marcos-Duterte at karahasan sa mamamayang tutol sa patuloy na paghahari ng pangkating Marcos-Arroyo-Duterte