NDFP, abli makig-istorya sa bise-presidente

,

Nagpadayag og kaandamon ang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) nga makighisgot kang Vice President Leni Robredo isip konstitusyunal nga mopuli kang Rodrigo Duterte aron subling ablihan ang panaghisgot kalinaw sa higayong mapalagpot o magluwat ang presidente. “Mamahimo kining usa sa mga panukaran aron palagputon si Duterte,” matud ni Juliet de Lima, nagbarog nga lider sa peace panel sa NDFP.

“Posible ug mapuslanon ang subling pag-abli sa panaghisgot kalinaw pagkahuman sa termino ni Duterte, kung mapalagpot man siya o mahuman ang iyang termino,” matud pa ni Ka Julie. “Mamahimong maayo sa mopuli kaniya nga tubagon ang kanhi nang pangayo sa NDFP nga palig-onon ang mga kasabutan nga napirmahan na sa nangaging mga administrasyon, hatagan og amnestiya ug ipalingkawas ang mga detenidong pulitikal, ug pinaagi sa negosasyong pangkalinaw himuong tumong ang nasudnong rekonsilyasyon, kalinaw ug panaghiusa, nga mamahimong mosangpot sa usa ka gubyernong koalisyon nga magpatuman sa mga kasabutan sa mga reporma sa yuta, ekonomiya ug pulitika, ug sa pagtapos sa armadong panagbangi, ug pagtakda sa disposisyon sa armadong pwersa sa parehong partido.”

Kung subling mag-abli ang panaghisgot kalinaw tali sa NDFP ug sa Gubyerno ng Republika ng Pilipinas taliwala sa pandemya, mamahimong hisgutan gilayon ang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms (CASER) aron mapinalisa ug maaprubahan na kini.

“Kung subli nang mag-abli ang panaghisgot, mamahimong magpalawig pa sa panaghisgot subay sa pagsumada sa mga kasinatian ug pagkutlo og mga pagtulun-an gikan sa duha ka partido, ingon usab ang mga positibo ug negatibong lakang sa ubang nasud ug internasyunal nga mga ahensya sa pag-atubang ug pagpukan sa maong partikular nag pandemya, ug sa uban pang pandemya,” matud niya.

Kanhi nang nahiusahan sa duha ka panel nga human aprubahan ang Agrarian Reform and Rural Development ug National Industrialization, pagasugdan na sa duha ka partido ang implementasyon sa kasabutan.

NDFP, abli makig-istorya sa bise-presidente