11 ka opensiba, gilunsad sa BHB tugbang sa SONA ni Duterte

,

Onse ka opensiba ang gilunsad sa mga yunit sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Samar, Negros Occidental, Negros Oriental ug Sorsogon gikan Hulyo 15 hangtud 29 isip tugbang sa ulahing State of the Nation Address (SONA) ni Rodrigo Duterte. Sa inisyal nga taho, mikabat sa 30 ang kaswalti sa han-ay sa mga sundalo ug pulis kung asa 26 ang napatay.

Northern Samar. Giambus sa BHB-Northern Samar ang mga sundalo nga nangutingkay sa Kilometro 18, Happy Valley, San Isidro niadtong Hulyo 23 kung asa 11 ka sundalo ang napatay. Sa parehong adlaw, giambus sa usa pa ka yunit sa BHB ang lain pang yunit sa militar sa Catarman. Ang maong mga ambus gilunsad taliwala sa kapin tunga ka tuig na nga nakapokus ang operasyon sa kaaway sa lugar. Kadungan sa operasyong militar ang pugos nga pagpasurender ug pagpanghadlok sa 25 ka barangay sa takuban sa Retooled Community Support Program.

Sa adlaw mismo sa SONA, usa ka pulis ang napatay ug usa ang nasamdan sa operasyong isnayp sa BHB sa Barangay San Jose, Catubig. Una nang nakaengkwentro sa BHB ang yunit sa maong mga pulis sa utlanan sa mga barangay Anongo ug Hitapian niadtong Hulyo 10. Duha ka pulis ang nasamdan. Samtang gisaludohan sa mga Pulang manggugubat si Ka Diwa, 24, nga namartir sa usa ka panagsangka niadtong Hulyo 10 sa Las Navas.

Subli usab nga giambus sa BHB-Northern Samar ang mga tropa sa 83rd Military Intelligence Company nga nag-operasyon sa Barangay Dolores, Las Navas niadtong Hulyo 29. Sa pasiunang taho, usa ka upisyal-militar ang napatay ug duha ang nasamdan.

Negros Occidental. Niadtong Hulyo 21, naglunsad og operasyong haras ang BHB-Southwest Negros batok sa nag-operasyong tropa sa 15th IB sa Sityo Makapula, Barangay Cabia-an, Candoni. Usa ka adlaw ayha niini, magkasunod nga nakasangka sa mga Pulang manggugubat ang militar sa Sityo Guinobatan ug Sityo Moromanila sa Barangay Caningay; Sityo Lunoy ug Sityo Catmon, Barangay Agboy. Dili moubos sa lima ka sundalo ang napatay.

Aduna usay engkwentro tali sa BHB-South Central Negros ug 94th IB niadtong Hulyo 22 sa Sityo Manulaya, Barangay Tana-uan, Kabankalan City. Tulo ka elemento sa AFP ang napatay sa panagsangka.

Negros Oriental. Sa Guihulngan City, giharas sa BHB-Central Negros ang detatsment sa CAFGU sa Barangay Sandayao niadtong Hulyo 21. Notoryus ang mga elemento sa CAFGU ug 62nd IB sa pagpanghadlok ug pagpanghulga sa mga sibilyan, pagpangutingkay ug pagpatay sa mga gidudahan nilang nagasuporta sa BHB.

Sorsogon. Usa ka pulis ang nasamdan sa operasyong isnayp sa BHB-Sorsogon sa tsekpoynt sa 2nd Police Provincial Mobile Force Company sa Barangay Sta. Teresita, Bulan niadtong Hulyo 21. Ang maong opensiba usa ka paningkamot sa BHB-Sorsogon nga masilutan ang mga armadong elemento sa estado nga padayon nga nagapatay ug nagapig-ot sa katawhan sa Sorsogon.

11 ka opensiba, gilunsad sa BHB tugbang sa SONA ni Duterte