Mga bakak sa ulahing SONA ni Duterte

,

Gipahigayon ni Rodrigo Duterte ang iyang ulahing State of the Nation Address (SONA) sa Batasang Pambansa Complex, Quezon City niadtong hapon sa Hulyo 26. Milungtad sa halos tulo ka oras ang iyang pakigpulong nga sama kanhi, nakapokus sa militar ug kontra-insurhensiya, ug mga mini niyang kampanya kontra droga, terorismo ug korapsyon. Dose ka balaodnon ang giduso niyang prayoridad. Gawas sa duha, nasumite na kini sa ang-ang komite sa Ubos nga Kapunungan ug unum na ang adunay kaparehong balaodnon sa Senado.

Militar ug pulis isip prayoridad

Taliwala sa pandemya, dili ang panglawas sa publiko ug mga mamumuo niini ang prayoridad ni Duterte. Giuna na hinuon niya ang mga balaodnon alang sa pondong pangpensyon sa Armed Forces of the Philippines ug Philippine National Police ug ligal nga representasyon sa mga ginsakpan niini nga lambigit sa mga krimen ug anomalya. Ang maong mga balaodnon ang magsiguro sa kamatinud-anon sa mga sundalo ug pulis sa iyang paghari.

Gidayeg ni Duterte ang kriminal nga gyera kontra-droga atubangan sa malukapnong pagkundena niini. Dugay nang nasayod ang kadaghanan nga ginagamit lamang niya ang kampanya aron ipwesto ang kaugalingon isip hari sa mga drug lord sa nasud.

Sa iyang gyera kontra-insurhensiya, gipanghimakak sa Partido Komunista ng Pilipinas ang iyang pamahayag nga nagmalampuson ang iyang rehimen sa “pagresolba” sa ugat sa armadong panagbangi. Dakung bakak ang gipanghinambog niya nga 17,000 na kuno ka manggugubat sa Bagong Hukbong Bayan ang “misurender,” nga kadaghan mga sibilyan. Wala usay kamatuoran nga kapin 15 na kuno ka natarang gerilya sa BHB ang nalusaw sa milabayng lima ka tuig.

Mini nga kampanya kontra-korapsyon

Puro bakak ang gisulti ni Duterte mahitungod sa iyang mini nga kampanya kontra-korapsyon. Lakip dinhi ang “pagsipa” niya sa pwesto sa 43 ka upisyal sa Bureau of Immigration (BI) nga nalambigit sa iskemang “pastillas” niadtong 2020, ug sa lain pang 200 ka empleyadong lambigit sa korapsyon.

Ang tinuod, nakabalik na sa trabaho ang “nasipang” mga empleyado sa BI nga wala nanubag. Wala usay report nga nagpamatuod nga tinuod niyang gitangtang ang 200 pa ka empleyado.

Niadtong 2020, gisuspinde usab niya ang paghikyad sa publiko sa taho sa bahandi ug katigayunan sa mga upisyal sa gubyerno nga kasagarang ginasusi aron mabutyag ang pagkalambigit nila sa korapsyon.

Walay plano alang sa pandemya

Walay kongkretong planong gihatag si Duterte sa iyang SONA kung paunsa sulbaron ang pandemyang Covid-19 atubangan sa hulga sa Delta baryant nga mikuyanap karon sa nasud.

Sa iyang pakigpulong, gimandoan lamang ni Duterte ang National Employment Recovery Strategy Task Force nga pasiugdahan ang gitawag og Reform, Rebound, and Recover Program nga nagtinguha kunong bakunahan ang kapin usa ka milyong kwalipikadong mamumuo aron makatrabaho. Ingonman, nagpabiling kulang ang suplay sa bakuna tungod kay nagsalig ang rehimen sa limos nga bakuna gikan sa ubang mga nasud.

Nagpakaaron-ingnon lamang ang mando ni Duterte nga tukuron ang Center for Disease Prevention and Control at Virology and Vaccine Institute of the Philippines tungod kay kulang kaayo ang gigahing badyet sa iyang rehimen alang sa pangpublikong panglawas.

Sama sa gidahum, gibwelo ni Duterte ang pagpaapruba sa Foreign Investments Act, Public Service Act, ug Retail Trade Liberalization Act aron hingpit nga ibuyangyang ang ekonomiya sa ngalan sa subling pagpasikad niini. Aprubado na ang maong mga balaodnon sa iyang mga kakunsabo sa ang-ang komite sa kongreso. Aduna na usab kini susamang mga balaodnon sa Senado.

Lain pang bakak

Gipanghinambog ni Duterte nga lakip kuno ang Pilipinas sa mga nasud nga nagtaho sa pinakapaspas nga paglambo sa ekonomiya sa Asia sa wala pa ang pandemya. Apan ang tinuod, patiurok na ang padron sa gross domestic product sa Pilipinas gikan 7.1% niadtong 2016 ngadto 6.1% niadtong 2019.

Gikasuko sa katawhan ang pagpanghinambog ni Duterte nga naresolba na kuno niya ang problema sa trapiko ug pagbyahe tungod sa pag-abli sa mahal kaayong mga dalan ug skyway. Layo kaayo kini sa inadlaw-adlaw nga pag-antus sa katawhan tungod sa kakulangon sa masakyan bunga sa mga restriksyon sa pagbyahe sa mga dyip.

Bakak usab ang gipanghinambog niyang “pagpatuman” sa independyenteng palisiyang panggawas bisan og sayod ang tanan sa iyang pagpakaitoy sa China ug US. Wala niya nahisgutan ang maluibon niyang pagbaligya sa West Philippine Sea sa China bugti sa suporta sa iyang rehimen, ug paggamit niya sa Visiting Forces Agreement aron makakubra sa mas dakung ayudang militar gikan sa US.

Mga bakak sa ulahing SONA ni Duterte