Mini nga reporestasyon

,

Unang gipatuman niadtong 2011 ilalum sa rehimeng Aquino ang NGP. Gipalungtad ug gipakaylap kini pinaagi sa Executive Order 193 (E-NGP) niadtong 2015 luyo sa deklarasyong pakyas ang programa. Gipadayon kini sa mga upisyal ni Duterte tungod kay ang pondo niini (kapin ₱5 bilyon) ginapangwartahan sa mga pulitiko.

Gipanghinambog niadtong 2019 sa DENR nga duha ka milyong ektarya na ang natamnan sa 1.7 bilyong similya ilalum sa E-NGP gikan 2011 hangtud 2019. Apan walay ebidensyang mapakita ang DENR nga tinuod kini dihang gidukiduki ang programa sa Senado. Mas grabe, matud sa mga eksperto, walay kalainan ug nagpabiling anaa sa pito ka milyong ektarya ang nahabiling kalasangan sa Pilipinas gikan 2011 hangtud sa kasamtangan.

Dili tinuod nga reporestasyon ang tinguha sa E-NGP. Ang mga kahoy nga ginapatanum niini, sama sa kawayan, kape ug falcata dili natural sa mga lokal nga kalasangan. Sukwahi kini sa sugyot sa mga syentista nga magtanum og mga kahoy nga endemic sa kalasangan aron siguruhon ang ekolohikal nga balanse sa kinaiyahan. Ginatanum ang maong komersyal nga mga kahoy dili aron buhion ang kalasangan kundili aron anihon ug ibaligya sa mga lanyaw.

Mini nga reporestasyon