Nagapadayon nga interbensyong militar sa US

,

Upisyal nga gibawi ni Duterte ang iyang pakanang ibasura ang Visiting Forces Agreement (VFA) human ang personal nga pakighinabi kang US Secretary of Defense Lloyd Austin niadtong Hulyo 29. Sa ingon, upisyal nang gibalik ang gawasnong paggawas-sulod sa dinagkung ihap sa mga tropa, kahimanan ug makinaryang militar sa US sa soberanong teritoryo sa Pilipinas. Lakip sa mga aktibidad nga nakasandig sa VFA ang giusang pagbansay nga Balikatan ug halos 300 ka lain pang aktibidad militar.

Luyo sa pagduso sa VFA ug uban pang kasabutang militar sa US ang pagpatuman kuno sa 1951 Mutual Defense Treaty (MDT) tali sa duha ka nasud. Sa milabayng pito ka dekada, nagpabilin ang gahum sa militar sa US sa nasud gamit ang maong mabintahaong kasabutang militar, ingonman ang VFA, Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) ug Operation Pacific Eagle-Philippines (OPE-P). Sa bendisyon sa maong mga kasabutan labaw nga mihugot ang operasyunal nga kontrol sa US sa Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa panahong natanggong ang pagbasura sa VFA, walay hunong ang presensya ug mga aktibidad-militar sa US sa nasud. Niadtong Abril, gipadayon ang Balikatan luyo sa pagsaka sa impeksyon sa Covid-19 sa nasud. Gipadayon usab niadtong Hulyo ang tulo ka semanang ehersisyong Salaknib sa 1st Brigade Combat Team. Ayha niini, nagdeliber ang militar sa US og ₱48.5-milyong kantidad sa mga armas sa AFP.

Mantinido usab ang libreng pag-okupa sa mga sundalong Amerikano sa mga pasilidad militar sa dili moubos sa lima ka kampo sa AFP sa ngalan sa EDCA. Ilalum sa OPE-P, lakip ang mga sundalong Amerikano sa nagdala sa mga kaswalting sundalo sa AFP sa nahagba nga C-130 sa Sulu. Samtang dili moubos sa tulo ka paglawig sa takuban sa freedom of navigation operations ang gilunsad sa US sa South China Sea sa unang katunga sa 2021.

Sa taas nga panahon, gigamit sa US ang MDT aron himoong lunsaranan ang Pilipinas sa pagduso niini sa gahum sa Asia-Pacific. Sa bendisyon sa maong kasabutan, nagpadala og mga Pilipinong sundalo sa (kanhing tibuok pang) Korea ug sa Vietnam aron mosuporta sa mga gyerang agresyon sa US batok sa mga katawhang nakigbisog alang sa demokrasya ug nasudnong paglingkawas. Gigamit usab ang kanhing mga base militar sa US sa Pilipinas isip lunsaranan sa mga gyera sa US sa Iraq, Iran, Kuwait ug Afghanistan.

Nagapadayon nga interbensyong militar sa US