Sa ulahing SONA ni Duterte: #DuterteWakasanNa, singgit sa katawhan

,

Matud sa mga taho, 6,000 ang nagmartsa sa kadalanan sa Commonwealth Avenue sa Quezon City niadtong Hulyo 26 aron tugbangan ang ikalima ug ulahing State of the Nation Address (SONA) ni Rodrigo Duterte. Misalmot sa protesta ang mga organisasyon gikan sa Southern Tagalog ug Central Luzon. Sa temang “Duterte, wakasan!” ug “Goodbye Duterte,” subli nilang gipanawagan ang pagtapos ug pagpanubag kang Duterte sa tanan niyang mga krimen sama sa dinaghang pagpatay, pagbaligya sa soberanya, pakyas nga pagtubag sa pandemya ug malukpanong korapsyon. Aduna usay parehong mga martsa sa mga lungsod ug sentro sa Cebu, Bacolod, Davao, Iloilo, Bayombong sa Nueva Vizcaya, Roxas sa Capiz, Kalibo sa Aklan ug Naga City. Aduna usay mga protesta sa lain-laing syudad sa US, Canada ug Hongkong.

Ayha ang SONA, naglunsad ang lain-laing sektor og mga protesta ug aktibidad para ipadayag ang tinuod nga kahimtang sa katawhan ug hukman ang rehimen sa lima ka tuig nga kapalpakan niini.

Gilunsad sa Kilusang Mayo Uno ang State of Labor Address niadtong Hulyo 23 sa panawagang “ENDOterte” tungod sa kapakyas niyang tumanon ang saad nga tapuson ang kontraktwalisasyon. Gibanabanang adunay 9.2 milyon hangtud 13.5 milyong indibidwal ang wala o kulang ang trabaho sa panahon sa pandemya.

Niadtong Hulyo 25, gilunsad sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas ang State of the Peasant Address aron kundenahon ang Rice Liberalization Law ug pagpasagad sa rehimen sa sektor sa agrikultura. Mikabat sa ₱90 bilyon ang lugi sa mga mag-uuma sa humayan tungod sa liberalisasyon. Giduso nila ang ₱15,000 subsidyo alang sa produksyon sa panahon sa Covid-19.

“Walay kalinaw, walay hustisya.” Ingon niini gisumada sa Karapatan ang lima ka tuig nga paghahari sa diktador nga si Duterte. Gawas pa sa 30,000 nga biktima sa “gyera kontra droga” sa rehimen, nakarekord kini og 414 ka kaso sa ekstrahudisyal nga pagpatay, 2,725 kaso sa iligal nga pag-aresto nga labaw pang midaghan sa panahon sa militaristang mga lockdown ug mga kaso sa pagpamig-ot sa mga progresibo ug aktibista. Nakarekord usab ang grupo sa 25 ka masaker ilalum sa rehimen.

Hatsa ang grado nga gihatag sa mga magtutudlo kang Duterte. “Wala miy nakita nga klarong programa alang sa edukasyon,” matud sa Alliance of Concerned Teachers niadtong Hulyo 23. “Wala siyay unsamang masulting achievement sa edukasyon.” Lakip sa gihatagan sa mga magtutudlo og bagsak nga grado si Sec. Leonor Briones sa Department of Education (DepEd). Matud nila, paantus sa mga magtutudlo, estudyante ug sa ilang ginikanan ang “blended learning” sa DepEd.

#DutertePalpak ang hukum sa kabatan-onan sa gipahigayong State of the Youth Address niadtong Hulyo 19. Gimakmak nila ang kawalay-aksyon ug plano sa rehimen alang sa luwas nga pag-abli sa mga eskwelahan sa panahon sa pandemya. Gibanabanang anaa sa 2.73 milyon ang nag-drop-out—10% gikan sa 27.77 milyong nag-enrol niadtong akademikong tuig 2019-2020. Gawas niini, padayon nga ginaatake sa pasistang rehimen ang akademikong kagawasan ug mga mantalaang pangkampus.

Dobleng pag-antus ang nasinati sa mga overseas Filipino worker (OFW) sa panahon sa pandemyang Covid-19 tungod sa kawalay aksyon sa rehimen. Mumhong 2% o 250,000 lamang sa kinatibuk-ang 12 milyong OFW ang nakadawat og ayuda. Dihang napugos nga mouli sa nasud ang gatusan ka libong OFW nga nawad-an og trabaho, gidan-ok sila sa mga pasilidad pangkwarantina. Sa wala pa ang pandemya, nag-atubang ang mga OFW sa mandatory PhilHealth membership ug dugang-premium nga nagkantidad og ₱24,000 sa unang tuig ug mandatory SSS membership ug pagsaka sa premium.

Ingonman, nagpahigayon og online nga mga porum ang mga grupong maki-kinaiyahan kung asa gikundena nila ang hugaw ug makilangyawng palisiyang pangkinaiyahan sa rehimen. Ang sektor sa simbahan nanawagan usab nga tapuson ang pag-atake ug iligal nga pag-aresto sa ilang han-ay. Gihukman usab sa mga grupong midya isip kaaway sa gawasnong pagpadayag ang rehimeng Duterte. Sa Mindanao, gimakmak sa mga Moro ang palpak nga rehabilitasyon sa Marawi City nga gipulpog ni Duterte niadtong 2017 ug kawalay kompensasyon alang sa mga bakwit.

Sa ulahing SONA ni Duterte: #DuterteWakasanNa, singgit sa katawhan