Duterte, Marcos, walay kalainan

,

Ginpangulohan sa Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) ug Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law (Carmma) ang protesta sa katawhan sa Maynila niadtong Setyembre 21 isip pagdumdum sa ika-49 nga katuigan sa deklarasyon sa balaod militar ni Ferdinand Marcos.

Matud sa mga nagprotesta, mahinungdanon ang pagdumdum sa balaod militar tungod sa pag-tunhay sa lama sa pasismo ug mga hulga sa pagkapyot sa pwesto sa tiranong si Duterte. Kinahanglang dumdumon ang ngitngit nga tuig aron pugngan ang pagbalik sa mga Marcos sa Malacañang ug rebisyunismo sa kasaysayan niini.

Aduna usay susamang mga protesta sa mga syudad sa Baguio, Calamba, Cebu, Iloilo, Davao ug Cagayan de Oro, ingonman sa Cavite ug Cagayan Valley.

Kadungan niini, nagprotesta ang mga mamumuong panglawas alang sa makitawhanong pagtrato sa ilang han-ay sa Bacolod City. Usa ka adlaw ayha niini, nagpiket usab ang mga mag-uuma sa sentro sa Bacolod City aron dumdumon ang Escalante Massacre nga nahitabo niadtong panahon sa diktaduryang US-Marcos.

Sa gawas sa nasud, gilunsad ang koordinadong mga protesta sa United Kingdom, HongKong, Montreal sa Canada, France, Netherlands, Chicago, Manhattan sa New York, Seattle, Korea ug Belgium.

Naglunsad usab ang lain-laing grupo sa mga porum, protestang online, mga katiguman ug uban pang porma sa mga aktibidad.

Duterte, Marcos, walay kalainan