Mga protesta

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa Hiligaynon

Mga tsuper batuk sa pagtaas sang presyo sang langis. Nagprotesta ang mga tsuper kag pamatan-on sa East Avenue, Quezon City sang Oktubre 5 para kundenahon ang anum ka semana nga sunud-sunod nga taas-presyo sang langis. Sa tantya sang Piston, naglab-ot na sa ₱4 kada litro ang gintaas sang presyo sang gasolina, ₱5.65 kada litro para sa diesel samtang ₱5.30 naman ang kerosene.

Pangkalibutanon nga Adlaw sang mga Titser. Gindumdom sang Alliance of Concerned Teachers ang Pangkalibutanon nga Adlaw sang mga Titser sang Oktubre 5 sa Mendiola, Manila. Ginpanawagan nila ang disente nga sweldo, benepisyo kag ayuda sa tunga sang krisis sa ekonomya kag ikaayong lawas. Ginkundenar man nila ang nagapasingki nga atake sang rehimeng Duterte kag pagpatumbaya sini sa hagmak nga kahimtangan sang mga titser. May protesta man ang mga titser sang Manila Science High School sa gwa sang ila eskwelahan.

Demolisyon sa Manila Bay, ginpamatukan. Nagpiket ang mga mangingisda kag grupo pangkapalibutan sa atubang sang Manila Bay sang Septyembre 24 para kundenahon ang padayon nga pagduso sang rehimeng Duterte nga idemolis ang mga pangisdaan sang talaba kag tahong sa Cavite City, Bacoor City, Noveleta kag Kawit. Upod sang mga mangingisda ang mga aktibista pangkapalibutan nga nagprotesta bilang pagpasakup sa Global Climate Strike.

Kabataan Partylist, nagpiket sa Comelec. Nagpiket sang Septyembre 29 ang mga myembro sang Kabataan Partylist sa atubang sang Comelec sa Intramuros, Manila agud ipanawagan ang kumprehensibo, areglado kag madali makadtuan nga pamaagi sang pagrehistro para sa minilyon pa nga potensyal nga botante. Sang Septyembre 30, ginpalawig na ang pagparehistro tubtob Oktubre 31.

Mga mamumugon sa piyer, ibalik na. Nagpiket ang Unyon ng mga Manggagawa sa Harbour Centre sa atubang sang Department of Labor and Employment (DOLE) sang Septyembre 30 agud iduso ang pagpaggwa sini sang mandu para makabalik na sa trabaho ang 216 mamumugon nga ginpahalin sang kumpanya sang Enero. Ini santo sa desisyon sang Korte Suprema sadto pang Hunyo 28 nga nagmandu nga ibalik na sila kag himuon nga regular. Antes sini, 2017 pa nagdesisyon ang DOLE nga himuon sila nga regular.

Mga protesta