Bantay Karapatan: Kabataang Mangyan, dinakip at pinalabas na sukong BHB

Iligal na inaresto at bininbin ng AFP at PNP MIMAROPA si Raffy “Pingping” Bago, 19, noong Nobyembre 9 sa Brgy. Bonbon, Mansalay, Oriental Mindoro. Si Pingping ay isang estudyante at kabataang Mangyan.

Papunta sa koprasan si Pingping nang makasalubong ang nag-ooperasyong AFP at PNP MIMAROPA. Dinakip siya at bininbin maghapon. Sa proseso, ininteroga siya at kinunan ng litrato. Dagdag pa, ipinakalat ng militar ang litrato ni Pingping bilang sumukong BHB para linlangin at takutin ang iba pang katutubong Mangyan.

Ayon kay Ma. Patricia Andal, tagapagsalita ng NDFP-Mindoro, “Ang ganitong klase ng pandarahas ng AFP at PNP-MIMAROPA at paglabag nito sa karapatang tao ng mamamayan ay patunay lamang na nagpapatuloy ang pasistang tradisyon at paghahasik ng teror ng mga reaksyunaryong pwersa sa ilalim ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II hindi lamang sa mga katutubong Mangyan at Mindoreño, kundi maging sa iba pang panig ng bansa.”###

Bantay Karapatan: Kabataang Mangyan, dinakip at pinalabas na sukong BHB