Articles tagged with Kalatas Tomo 42 Bilang 11 Nobyembre 2022

[Editoryal] DRB, tanging solusyon sa imperyalistang agresyon
November 30, 2022 |

Walang kaparis na kahirapan ang dinaranas ng mamamayan ng daigdig sa kasalukuyang panahon. Sumisirit ang implasyon, pumuputok ang mga armadong tunggalian at pasistang panunupil ng mga kolonya’t malakolonyang estado sa pang-uudyok ng imperyalismo. Kahirapan ang dulot ng krisis ng labis na produksyon. Napakataas ang konsentrasyon ng kayamanan ng mundo sa iilan resulta ng pribadong pag-angkin […]

Palayasin ang pwersang militar ng US sa Palawan
November 30, 2022 |

Nitong Nobyembre, ipinadala ng imperyalismong US si Vice President Kamala Harris sa Pilipinas bilang hakbang sa paggigiit ng geopulitikal na paghahari nito sa Asia-Pacific. Nais nitong palakasin ang presensyang militar sa rehiyon at patibayin ang mga nakalatag nitong base at depensa sakaling pumutok ang gera sa China. Susi sa estratehikong militar ng US na bumase […]

Laban ng TEPWU para sa dagdag sahod at benepisyo, tagumpay
November 30, 2022 |

Tagumpay ang Technol Eight Philippines Workers Union (TEPWU)-OLALIA-KMU na kamtin ang kanilang kahilingan sa Collective Bargaining Agreement (CBA) noong Nobyembre 24 sa tanggapan ng National Conciliation and Mediation Board (NCMB) sa Calamba City, Laguna. Nakamit ng mga manggagawa ang sumusunod: P50.00 dagdag sahod kada araw sa una at ikalawang taon; lumpsum na P30,000 (mula sa […]

Tugon ni Patnubay de Guia: Bakit dapat gunitain at ipagbunyi ang pagtatatag ng Kabataang Makabayan noong Nobyembre 30, 1964?
November 30, 2022 |

“Ang obhetibong kalagayan sa bansa at daigdig ay pumapabor sa pambansa-demokratikong kilusan ng kabataang Pilipino. Napapanahon nang iwagayway at itaguyod ng kabataang Pilipino ang pulang bandila ni Andres Bonifacio at ng Katipunan, na may bagong sagisag ng alyansa ng manggagawa-magsasaka.” —Talumpating binigkas sa Kongreso ng Pagtatatag ng Kabataang Makabayan Jose Maria Sison YMCA Youth Forum […]

Bantay Karapatan: Kabataang Mangyan, dinakip at pinalabas na sukong BHB
November 30, 2022 |

Iligal na inaresto at bininbin ng AFP at PNP MIMAROPA si Raffy “Pingping” Bago, 19, noong Nobyembre 9 sa Brgy. Bonbon, Mansalay, Oriental Mindoro. Si Pingping ay isang estudyante at kabataang Mangyan. Papunta sa koprasan si Pingping nang makasalubong ang nag-ooperasyong AFP at PNP MIMAROPA. Dinakip siya at bininbin maghapon. Sa proseso, ininteroga siya at […]

Bantay Karapatan: Pang-aatake sa mga aktibista, nagpapatuloy
November 30, 2022 |

Isang pari at isang aktibistang pangkalikasan ang naalarma sa mga pagbabanta sa kanilang buhay ng mga pwersang panseguridad ng estado. Pinuntahan si Rev. Edwin Egar, pastor ng United Church of Christ in the Philippines at Interim officer ng Karapatan Timog Katagalugan, ng mga elemento ng 59th IBPA sa kanyang tinutuluyang bahay sa Batangas sa loob […]

Bantay Karapatan: Walang habas na pamamaril at pambobomba ng teroristang 68th IBPA at 203rd Brigade sa Occidental Mindoro
November 30, 2022 |

Nang-istraping at nagpasabog ng mga bala ng M203 ang berdugong 68th IBPA at 203rd Brigade sa hangganan ng Brgy. Aguas, Limlim at Pitogo ng bayan ng Rizal; Brgy. Manoot sa Bayan ng San Jose; at Brgy. Tanyag sa Bayan ng Calintaan, Occidental Mindoro bandang ala-una ng madaling araw noong Nobyembre 6. Tumagal nang sampung minuto […]

“Sahod itaas, presyo ibaba!” pakikibaka sa ika-159 kaarawan ni Bonifacio
November 30, 2022 |

Nagprotesta ang mamamayan ng Timog Katagalugan sa Crossing Calamba bilang paggunita sa ika-159 Kaarawan ni Andres Bonifacio noong Nobyembre 30. Lumahok ang BAYAN TK, Pamantik-KMU, Starter-Piston, Kadamay ST, Defend ST, Karapatan TK, Anakbayan ST at mga mag-aaral mula sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños. Nagdamit-Katipunero ang mga lider-masa bilang pagpupugay kay Bonifacio. Nanawagan ang mamamayan […]

Kultura | Sa iyo, Ka Andres, at sa mga katulad mo
November 30, 2022 |

Sa iyo, Ka Andres, at sa mga katulad mo ni Fernando Casibio   Kataas-taasan ang katapanga’t pagmamahal sa bayan — ng mga tulad mong mapagpasya na tinalikdan, kinagisnang buhay at kultura — ng mga tulad mong tumangan ng sibat, bolo, pluma, gitara, pistola, lahat, para makitang ang Inang Bayan ay lumaya. Kagalang-galangan ang dakila ninyong […]