Kalatas, December 2022 Mga estudyante ng UPLB, nagprotesta laban sa NCSTP at ROTC

Nagprotesta ang mga kabataang estudyante ng University of the Philippines Los Baños noong Disyembre 16 sa paglusot sa ikatlong pagbasa ng House Bill No. 6687 o National Citizen Service Training Program (NCSTP) Act sa Kamara. Kinundena nila ang pagiging anti-estudyante ng panukalang batas at tinutulan ang mga idadagdag na singil sa matrikula kapag naipatupad ito.

Ang NCSTP ang ipapalit ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte sa umiiral na National Service Training Program na ginawang opsyon lamang ang Reserve Officers’ Training Corps (ROTC) sa mga estudyante sa kolehiyo. Sa NCSTP, mananatiling opsyonal ang ROTC, subalit oobligahin ang mga estudyante na kunin ang “citizen’s soldier training” sa unang dalawang taon ng kolehiyo dahil gagawin itong rekisito bago grumadweyt. Awtomatikong magiging bahagi ng AFP Reserve Force ang lahat ng magtatapos sa NCSTP.

Ayon sa Youth Advocates for Peace with Justice-UPLB (YAPJUST-UPLB), “Ang NCSTP ay ROTC rin sa esensya. Tiyak na kasing bulok ito ng ROTC na may mahabang kasaysayan ng karahasan, pang-aabuso at korapsyon.”

Tinututulan ng mga kabataan ang batas dahil higit nitong bibigyang-daan ang militarisasyon ng mga pamantasan at pagsupil sa kalayaang pang-akademiko. Nanawagan sila sa kapwa mag-aaral na labanan ang NCSTP at mandatory ROTC.

Ayon sa Anakbayan-Timog Katagalugan, “Hindi kailanman makapagtuturo ng nasyunalismo ang ROTC. Ang tunay na demonstrasyon ng nasyunalismo ay nasa patuloy na paglaban para sa tunay na kalayaan at demokrasya.”###

Mga estudyante ng UPLB, nagprotesta laban sa NCSTP at ROTC