Kalatas, December 2022 Panunupil, panlilinlang at kampanyang saywar ng AFP sa katapusan ng taon

Bilang paghahabol na kamtin ang itinakda nitong target na malipol ang NPA ngayong Disyembre, paulit-ulit ang deklarasyon ng AFP na “nagtatagumpay” ang kontrarebolusyonaryong gerang inihahasik sa bayan. Kasabay nito ang higit na pagpapaigting ng kampanyang panunupil sa buong bansa at rehiyong Timog Katagalugan.

Pang-aaresto. Noong Disyembre 23, iligal na inaresto ng mga pulis si Melanie Sumayang, organisador ng Kadamay-Rizal, sa Brgy. Mayamot, Antipolo, Rizal. Kabilang siya sa mga lider-maralita na nanguna sa pakikibaka laban sa demolisyon noong 2010 sa Peña Francia sa Brgy. Mayamot.

Nagpanggap na empleyado ng Meralco ang mga pulis na nang-aresto kay Sumayang. Pinalalabas na isa siyang Pulang hukbo at sinampahan ng gawa-gawang kasong dalawang counts of frustrated murder. Ipiniit siya sa Antipolo City Jail at nagpyansa ng P64,000 para pansamantalang makalaya.

Dinakip naman ng mga operatiba ng 1st Quezon Provincial Mobile Force Company ang sibilyang nagngangalang Wally Agudez sa Brgy. Capalong, Real, Quezon noong Disyembre 26. Hinainan siya ng warrant of arrest at sinampahan ng kasong attempted murder.

Pekeng pasuko. Naiulat ang 75 kaso ng pekeng pagpapasuko mula sa Batangas, Laguna, Quezon at Rizal ngayong buwan.

Noong Disyembre 10, 14 magsasaka mula sa Brgy. Sambungan, Calatagan ang ipinrisintang sukong BHB sa Lian Municipal Police Station sa Batangas.

Sa Laguna, pinangasiwaan ng RMFB 4A, 1st at 2nd Laguna Provincial Mobile Force Company, 202nd IBde, 59th IBPA, 2nd CMO Battalion Task Force Ugnay at iba pang pwersa ng intelidyens ang pagpapasuko sa 54 mamamayan. Ipinrisinta ang mga biktima sa Camp Macario Sakay sa Los Baños noong Disyembre 26.

Sa Quezon, apat ang pinasuko sa pulis sa General Nakar, isa sa Mauban at isa sa Gumaca. Naganap ang pagpapasuko sa General Nakar noong Disyembre 1 at Disyembre 27. Mayroon ding isang kaso ng pagpapasuko sa Brgy. San Jose, Antipolo City, Rizal noong Disyembre 4. Iisa ang senaryo sa mga “pagsukong” ito — lahat ay may dalang .38 kalibreng revolver, mga bala at dokumento ng NPA sa mga istasyon ng pulis.

Samantala, inilantad ng Apolonio Mendoza Command -BHB Quezon na ang ipinangalandakang “sumukong” Pulang mandirigma na si Venerando Cereza ay ahente ng militar. Sumuko umano si Cereza sa Brgy. Laguna, Gumaca noong Disyembre 3. Mariing pinabulaanan ng AMC ang paratang ng AFP na kasapi ng BHB si Cereza. Ang totoo, kinakasangkapan ng 85th IBPA si Cereza sa pagkakalat ng pekeng balita at kampanyang saywar sa probinsya.

Kampanyang saywar. Idineklara ng AFP at lokal na ahensya ng gubyerno na “insurgency-free” o “terrorist-free” ang bayan ng Macalelon, Quezon at probinsya ng Palawan bilang bahagi ng paghahabol nito sa “accomplishment report” para sa 2022. Pagsuhay ito sa hibang na pahayag ng ilehitimong rehimeng Marcos-Duterte na “lima na lamang ang larangang gerilya sa buong bansa.”

Ayon kay Armando Cienfuego, tagapagsalita ng Melito Glor Command-BHB Timog Katagalugan, kasingkahulugan din ng deklarasyong ito ang pagbuyangyang sa mga lugar sa mga mapanirang proyekto, negosyo at pandarambong.

Sa Macalelon, Quezon, nakaamba ang konstruksyon ng dam na magpapalubog sa buong bayan. Ang Palawan naman ay ibinukas para sa dayuhang pagmimina, plantasyon ng oil palm at iba pang dambuhalang proyektong magreresulta sa malawakang dislokasyon at pagkawasak ng kalikasan.

Ani Cienfuego, “Dapat buong giting na labanan ng bayan ang marumi at brutal na anti-komunistang gera ng AFP-PNP at NTF-ELCAC. Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan upang ibagsak ang pasistang estado at makalaya sa imperyalismo.”###

Panunupil, panlilinlang at kampanyang saywar ng AFP sa katapusan ng taon