#TroopAlert | Maghalong sa desperado kag pasistang 62nd IBPA!

Enero 9, 2023-may kolum sang militar sa sityo Kambairan, Brgy Trinidad, Guihulngan kadungan sini may kolum man sa sityo Gusa, Brgy. Budlasan, Canlaon City. May kolum man sa sityo Banderahan, Trinidad, Guihulngan.

Enero 10 alas 7:00 sang aga gindakop kag brutal nga ginpatay sang pasistang 62nd IB ang sibilyan si Orlando Fat sa sityo Banderahan, Guihulngan City. Pagkahapon sini man gihapon nga adlaw nagdugang ang militar sang 3 pa ka kolum nga naglab-ot sa 180-200 ka tropa kag ginapamahug ang mga pumuluyo sa nasambit nga lugar.

Enero 11-padayon nga nagpundo ang 62nd IB sa mga puluy-an sang pumuluyo Nagtuga sang kakugmat sa mga mangunguma nga may kahangawa kon anu naman nga pagpamintas ang himuon sang nasambit nga tropa militar sa ila.

Enero 12-nag-abot pa gid ang halos 200 ka tropa militar sakay sa 9 ka reo military truck bilang dugang nga tropa sa sityo Parkingan, Brgy Trinidad, Guihulngan.

Enero 13-ara na makita ang mga kolum sang nasambit nga mga pasistang tropa sa sityo Banat-e, Brgy Macagahay, Moises Padilla, sityo Gusa, Brgy. Budlasan, Canlaon City, may 1 man ka kolum sa sityo Pinangimnan, 3 ka kolum sa sityo Panagtugas, Brgy, Trinidad kag may 2 ka kolum man sa sityo Binil-iwan, Brgy Calupaan tanan sang Guihulngan City.

Nagperwisyo ang presenya sang militar sa mga pumuluyo kag dako nga nagdisturbo sa ilà malinong nga pagpangabuhi.

#TroopAlert | Maghalong sa desperado kag pasistang 62nd IBPA!