Maghalong ang pumuluyo sa 62nd IB kag 94th IB!

Gikan Pebrero 12-23,2023- naga-operasyon ang mga militar sang 300-400 ka kumbinado nga tropa sang 62nd IB kag 94th IB lubos nga nagperwisyo kag nagdisturbo sa pagpanguma sang mga pumuluyo sa tri-boundaries sang Binalbagan kag Isabela Negros Occidental kag La Libertad,Negros Oriental. Halos anum (6) ka baryo (Brgy Amuntay, Bi-ao kag Santol sang Binalbagan, Brgy Aguntilang 3 sang Isabela, Negros Occidental kag baryo sa Aya kag Talaon sang La Libertad, Negros Oriental) nga naglab-ot sa 30 ka sityo ang ginlusob sang nasambit nga tropa militar sa sulod sang apat ka baryo.

Muklat nga nagabayolar ang pasistang tropa sang CARHRIHL kag laye sa gyera. Padayon nga nagatiner sa mga Brgy Hall, eskwelahan kag pagpangsaka-saka sa mga kabalayan sa tion sang kagab-ihon. Nagpamahug kag nagapangkastigo sa mga sibilyan.

Pebrero 12,2023 alas 7:00 sang gab-i- may platun nga tropa militar nga nakita sa Sityo Tambo, Nabilog, Guihubon kag Nabirasan sakop sang Brgy Santol, Binalbagan.

Pebrero 13 alas 10:00am-5:00pm- may 18 ka tropa sang 62nd IB nga nakita sa Sityo Nabirasan, kusog platun sa Sityo Guihubon tanan sang Brgy Amuntay samtang platun man sang militar ang makita sa Crossing Lansang, Talaon, La Libertad.

Pebrero 14,2023- may mga kolum sang 94th IB nakita sa sityo Cabudburan, Cabadbaran, Inapugan kag Amilis tanan sang Brgy Santol Binalbagan.

Pebrero 15,2023- nagdugang ang tropa militar sa sityo Cabadbaran sang Brgy Santol, Binalbagan.

Pebrero 16,2023- may kolum man sa sityo Mangahoy-kahoy, Aguilar, Apitong, Nursery sakop sang Brgy Bi-ao, Binalbagan.

Pebrero 19,2023- may tropa man gihapon sa Sityo Amiles kag Cabudburan sang Brgy Santol kag Sityo Aguilar, Bi-ao, Binalbagan. Samtang alas 12:00 sa udto, may 2 ka platun (50 ka tropa sang 62nd IB) nga nag-abot sa Sityo Tumpok, Brgy Aguntilang 3, Isabela, Negros Occidental. May nakita man nga 50 ka tropa militar sa sityo Karanawan, Brgy Amuntay, Binalbagan.

Pebrero 20,2023 sang udto- may nakita man nga tropa militar sa sityo Nursery, Brgy Bi-ao, Binalbagan.

Pebrero 23-24,2023- may 60 ka tropa nga nabahin sa 3 ka kolum sang 62nd IB kag 94th IB sa sityo Bantolinao, Omot kag Bugalo sang Brgy Santol, Binalbagan.

Samtang gikan Pebrero 14 tubtub subong Pebrero 24, 2023- mentin ang halos 300 ka tropa sang pasistang militar sa erya sang Brgy Amuntay ilabe na sityo sang Tambo, Nabirasan, Guihubon Malagikhik, Nabilog, Brgy Amuntay proper, Karanawan kag Crossing Lansang sang Brgy Talaon, La Libertad, Negros Occidental. Padayon nga nagatiner sa Brgy Hall sang Brgy Amuntay, Health Center sa Sityo Nabilog kag auditorium gym sa Sityo Tambo tanan sang Brgy Amuntay, Binalbagan. Samtang padayon man nga nagapangsaka-saka sa mga kabalayan. Ginapahug ang mga pumuluyo kag pilit ginapasurender.

Maghalong ang pumuluyo sa 62nd IB kag 94th IB!