Kalatas, February 2023 Konsolidasyon ng AMC, nagpapatuloy sa gitna ng atake ng kaaway

Tuluy-tuloy ang gawaing konsolidasyon at pagtataas ng pampulitikang kamulatan ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon sa gitna ng atake ng kaaway.

Nagsagawa ng Kapehan ang Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon para bigyang pugay si Kasamang Jose Maria Sison sa kanyang kaarawan noong Pebrero 8, na may temang “Sulong mga Kasama! Ipagpunyagi ang buhay at kamatayang pakikibaka ng mga kasamang Martir! Dakilain ang mga aral ni Ka Joma!”

Binuksan ni Ka Cleo del Mundo, tagapagsalita ng AMC- NPA ang naturang pagdiriwang. Bungad niya, “Ang programang ito ay bahagi ng panawagan ng rehiyon na ‘Konsolidahin at palakasin nang ilang ulit ang Partido sa TK!’ Inaalaala natin ang kaarawan ni Ka Joma na kasabay ng pagsilang ng makabuluhang paglaban ng rebolusyong Pilipino.”

Bahagi sa ginawang paggunita ang parangal para sa tatlong kasamang namartir kamakailan at pagbati sa mga bagong nakatapos sa pagsasanay militar sa hukbo.

“Kasabay nito ay dinadakila ang mga kasamang martir sa San Francisco, sina Ka Ken, Ka Karen at Ka Jeni. Kinikilala naman natin ang isang iskwad na bagong nagtapos sa pagsasanay militar bilang mga bagong dugo para sa pagpapatuloy ng mga dakilang adhikain ng namartir na mga kasama,” paliwanag ni Ka Cleo del Mundo.

Sina Ka Ken, Ka Karen at Ka Jeni, ang mga kasamang namartir noong Enero 29, 2023 sa isang engkwentro sa San Francisco, Quezon. Tinalakay ng mga Pulang mandirigma ang kwento ng buhay at pakikibaka ng mga kasamang martir. Madamdamin silang nagbahagi ng mga kwento at kultural na pagtatanghal para sariwain ang mga alaala ng buhay at pakikibaka ng tatlong bayani ng sambayanan.

Gayundin, nagkaroon ng maikling programa ng pagtatapos ng Batayang Kursong Politiko-Militar para sa isang iskwad ng bagong Pulang mandirigma ng NPA. Isinagawa ang pagsasanay habang hinaharap ang focused military operations ng kaaway.

Ayon sa kanilang Punong Instruktor, “Ang dugo ng mga kasamang martir ang magsisilbing binhi para sa pagyabong ng rebolusyon. Hamon sa atin na hawakan ang sandatang kanilang nabitawan. Bigwas sa kaaway na tayo ay nakapaglunsad ng mga pag-aaral at pagsasanay, patunay ito na patuloy na lumalakas ang pwersa ng rebolusyonaryong hukbo sa kanayunan!”

Nagtapos ang Kapehan na puno ng pagsasapuso sa hamon na bakas sa mga mukha ng dumalo baon ang mga dakilang aral ni Kasamang Joma, alaala ng mga martir ng sambayanan at mga bagong mandirigma na magpapatuloy sa pagsulong ng armadong pakikibaka sa kanayunan.###

Konsolidasyon ng AMC, nagpapatuloy sa gitna ng atake ng kaaway