Articles tagged with Kalatas Tomo 43 Bilang 2 Pebrero 2023

Buklurin ang buong bayan laban sa ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte
February 28, 2023 |

Nagdarahop ang bayan sa labis na kagutuman at kawalan ng trabaho sa gitna ng pagsirit ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Pinalubha ng ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte ang krisis ng estadong malakolonyal at malapyudal kasabwat ang mga lokal na naghaharing uring panginoong maylupa, burgesya kumprador at burukrata kapitalista. Ang lumalawak na agwat ng mayayaman at mahihirap […]

Kalagayan ng magsasaka ng palay sa Mindoro
February 28, 2023 |

Kilala ang isla ng Mindoro bilang pinakaproduktibong prodyuser ng bigas sa Timog Katagalugan. Noong 2018, bago ang pandemya, lumikha ito ng higit 809,000 metriko toneladang (MT) bigas. Higit limang beses ito ng kinakailangang dami para pakainin ang mamamayang Mindoreño. Kahit sa antas ng mas mahinang produksyon habang at matapos ang pandemya, sobra-sobra pa rin ang […]

Ang pananabik ng masa sa BHB
February 28, 2023 |

Sa isang eryang matagal na naiwanan at muling binalikan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB), nagulat ang mga masa nang may bumati, kumamay at magpakilalang mga Pulang hukbo sa kanila. Mababanaag na hindi sila makapaniwalang may mga kasama ulit sa kanilang lugar. Bagamat may kaunting pangamba, sinalubong ng masa ang mga kasama ng malalaking ngiti, mainit […]

Tugon ni Patnubay de Guia: Paano kinasangkapan at patuloy na ginagamit ng pamilyang Marcos at imperyalismong US ang sining at kultura para ipataw ang kanilang imbing paghahari? Paano ito lalabanan?
February 28, 2023 |

Ipinakita sa loob ng higit dalawang dekadang paghahari ni Ferdinand Marcos Sr. ang lubusang pagmanipula sa sining at kultura bilang kasangkapan ng naghaharing uri, laluna ng kanyang pamilya’t kroni at among imperyalistang US para makapaghari at manatili sa poder. Pilit isinubo ng diktador ang reaksyunaryong sining at kultura sa mamamayan sa panahong iyon upang ipinta […]

Ka Joma: anti-imperyalista at dakilang proletaryong internasyunalista
February 28, 2023 |

“Bilang komunista, ako’y isang proletaryong internasyunalista, isang interesado sa tagumpay ng sosyalismo laban sa imperyalismo, upang mahawan ang daan tungo sa komunismo. Kasabay nito, isa rin akong patriyotikong Pilipino–lumalaban para sa pambansang kalayaan at demokrasya laban sa imperyalismong US at mga tuta nito. Ang pakikibaka ng mamamayang Pilipino ay hindi maaari at hindi dapat hiwalay […]

Mamamayan ng daigdig, magbigkis, pigilan at labanan ang lahat ng anyo ng inter-imperyalistang gera!
February 28, 2023 |

Kaisa ng mamamayan ng daigdig, tinutuligsa ng Partido Komunista ng Pilipinas sa Timog Katagalugan ang nagpapatuloy na inter-imperyalistang gera sa Ukraine sa pangunguna ng US. Kasabay nito, mariin din naming tinutuligsa ang tuluy-tuloy na pang-uudyok ng US ng panibagong larangan ng gera sa Asia Pacific laban sa China. Isang taon na ang nakalilipas mula nang […]

Konsolidasyon ng AMC, nagpapatuloy sa gitna ng atake ng kaaway
February 28, 2023 |

Tuluy-tuloy ang gawaing konsolidasyon at pagtataas ng pampulitikang kamulatan ng Apolonio Mendoza Command-BHB Quezon sa gitna ng atake ng kaaway. Nagsagawa ng Kapehan ang Apolonio Mendoza Command-NPA Quezon para bigyang pugay si Kasamang Jose Maria Sison sa kanyang kaarawan noong Pebrero 8, na may temang “Sulong mga Kasama! Ipagpunyagi ang buhay at kamatayang pakikibaka ng […]

Oil spill sa karagatan ng MIMAROPA, malaking pahirap sa mamamayan
February 28, 2023 |

Hinaharap ngayon ng mamamayan ng MIMAROPA at mga katabing isla sa Visayas at lalawigan ng Batangas ang sakunang dulot ng pagtagas ng langis o oil spill mula sa barkong MT Princess Empress na lumubog sa bahagi ng Naujan, Oriental Mindoro noong Pebrero 28. Nagbibiyahe ang barko mula Limay, Bataan tungong Iloilo na karga ang 800,000 […]

Barikada kontra-mina, inilunsad sa Romblon at Palawan
February 28, 2023 |

Nagbarikada ang mamamayan ng Romblon at Palawan upang tutulan at labanan ang mapangwasak na pagmimina sa kanilang lugar. Romblon. Tumagal nang 11 araw ang barikada sa Sitio Bato, Brgy. España, San Fernando sa Sibuyan Island bago napilitan ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) na pansamantalang ipahinto ang eksplorasyon at pagmimina ng kumpanyang Altai […]

Mga katutubo at tagapagtanggol ng kalikasan, mariing tinutulan ang muling pagtutuloy ng Kaliwa Dam
February 28, 2023 |

Kasabay ng Alay Lakad ng mahigit 300 Dumagat at Remontado mula Tanay, Rizal hanggang National Capital Region (NCR), nagprotesta ang mga katutubo at grupong makakalikasan sa pangunguna ng Network Opposed to Kaliwa, Kanan, and Laiban Dams (NKKLD) sa iba’t ibang ahensya ng reaksyunaryong gobyerno noong Pebrero 20 upang mariing tutulan ang muling pagtutuloy ng konstruksyon […]