Protestang bayan: Hustisya, kontra-chacha at kabuhayan

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Sunud-sunod ang isinagawang mga pagkilos ng mga demokratikong organisasyon sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa sa nakaraang dalawang linggo.

Itakwil ang Marcos cha-cha. Nagprotesta ang iba’t ibang sektor sa harap ng Kongreso noong Marso 6 para iparating ang kanilang pagtutol sa pagtatangkang baguhin ang Konstitusyong 1987. Iniratsada ng mga alipures ni Marcos Jr ang panukala para sa pagbubuo ng Constitutional Convention para baguhin ang konstitusyon sa huling bahagi ng taon. Nais ni Marcos na tanggalin ang mga probisyon kaugnay sa limitasyon ng dayuhang pag-aari at pamumuhunan sa ekonomya, gayundin ang mga limitasyon sa termino ng pambansa at lokal na mga upisyal.

EDSA37. Mahigit 2,000 ang nagtipon sa harap ng People’s Power Monument noong Pebrero 25 para gunitain ang ika-37 anibersaryo ng Pag-aalsang EDSA na nagpatalsik sa diktador na si Ferdinand Marcos Sr at kanyang pamilya. Ito ang unang anibersaryo ng pag-aalsa kung saan nakabalik na ang mga Marcos sa poder. Nagkaroon ng katulad na pagkilos sa mga syudad ng Baguio, Bacolod at Iloilo.

Hustisya sa New Bataan 5. Ginunita ng kabataan ang unang taong anibersaryo ng pagpatay ng 1001st IBde kina Chad Booc, Gelejurain Ngujo II, Elegyn Balonga, Tirso Añar at Robert Aragon sa Andap, New Bataan town, Davao de Oro noong Pebrero 24. Panawagan nila ang pagpapanagot sa mga yunit militar na nagsagawa sa krimen.

Buksan muli ang CADP. Sa Batangas, nagrali ang mga manggagawa sa tubuhan na kasapi ng Batangas Labor Union at Central Azucarera Don Pedro Professional Technical Monthly Paid Workers Union Inc. Nagtipon sila sa harap ng ilohan ng Central Azucarera Don Pedro sa Nasugbu para batikusin ang panggigipit sa kanilang mga unyon at ipanawagan ang muling pagbubukas ng CADP.

Ibasura ang Herrera Law! Tumungo sa upisina ng Commission on Human Rights noong Marso 2 ang mga grupong manggagawa para ipanawagan ang pagbabasura sa 34-taon nang Herrera Law. Nangungunang salarin ang naturang batas sa paglaganap ng kontraktwalisasyon at pagsikil sa karapatan ng mga manggagawa na magwelga at mag-unyon.

Kalampagan at protesta ng kababaihan. Sinimulan noong Pebrero 27 sa harap ng SM North sa Quezon City at sa harap ng Iloilo Provincial Capitol ang serye ng mga kalampagan at protesta na isasagawa ng Gabriela para sa National Women’s Month.

Noong Marso 3, nagtungo sa Mendiola ang kabataang kababaihan para iparating ang kanilang pagtutol sa EDCA at MROTC.

Noong Marso 4, nagtipon ang mga kababaihan sa Plaza Rajah Sulayman, Maynila sa pangunguna ng Lila Pilipina para tutulan ang US-Japan-Philippines Security Triad, kasabay ng panawagan ng hustisya para sa Filipino comfort women noong Ikalawang Digmang Pandaigdig.

Panagutin ang mga imperyalista sa climate crisis. Naglunsad ng protesta ang Youth Advocates for Climate Action Philippines sa harap ng isang hotel sa Makati City noong Marso 2 kasabay ng pagpupulong ng isang komite ng United Nations para papanagutin ang mga kapitalistang bansa na nangungunang pinagmumulan ng greenhouse gases na sanhi ng climate crisis. Dapat anilang bayaran ng mga bansang ito ang pinsala at halagang nawala dulot ng mga sakunang bunsod ng climate change.

Noong Marso 3, nagtungo naman sa DENR ang mga aktibista para gunitain ang ika-28 taon ng mapaminsalang Philippine Mining Act at makisabay sa Global Climate Strike.

Tutol sa demolisyon. Nagpiket ang mga residente ng Maysapang, Taguig City noong Pebrero 22 para tutulan ang nakaambang demolisyon sa kanilang komunidad.

Fisheries Code ng 1998, ibasura. Kinalampag ng mga mangingisda ang upisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Quezon City noong Pebrero 24 para igiit ang pagbabasura sa mapaniil na Philippine Fisheries Code of 1998 sa ika-25 anibersaryo nito. Liban dito, ipinatitigil nila ang paghuhukay ng lupa o dredging at mga proyektong reklamasyon sa Manila Bay na nakapipinsala sa kalikasan at kabuhayan ng maliliit na mangingisda.

Layas militar! Napalayas noong Pebrero 21 ng mga magulang at guro ng Mataragan National Agricultural School sa Barangay Mataragan, Malibcong, Abra ang mga sundalong nagkakampo sa loob mismo ng paaralan. Sama-sama silang kumilos laban sa banta ng mga ito sa seguridad ng mga bata.

Protestang bayan: Hustisya, kontra-chacha at kabuhayan