Barya-baryang minimum, tinuligsa

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Nagrali sa harap ng Nepa-Q Mart sa Quezon City noong Hulyo 3 ang mga manggagawa sa National Capital Region para batikusin ang ₱40 na idinagdag ng rehiyunal na wage board sa kanilang sahod. Ang umentong ito, na matatanggap simula Hulyo 16, ay katumbas lamang sa 7% pagtaas sa kasalukuyang sahod sa rehiyon. Tinuligsa nila ang anila’y “barya-baryang minimum” ng barat na rehimeng Marcos.

Sa inilabas na atas, tataas ang sahod ng mga manggagawa sa agrikultura, serbisyo at negosyong pagtitingi mula ₱533 tungong ₱573. Ang mga industriyang labas sa agrikultura ay tatanggap ng ₱610 mula sa dating ₱570. Napakalayo nito sa nakabubuhay na sahod para sa isang lima-kataong pamilya na ₱1,160 kada araw noong Abril. Lubhang napakababa nito kahit kumpara sa panukalang ₱150 across-the-board na inihapag sa Senado.

Batid ng mga manggagawa na malaki pa ang kailangang itulak para sa dagdag sahod. Kung ang mga kapitalista at estado ang masusunod, wala o mas mababa pa ang igagawad na umento sa pagdadahilang “nakataas” ito ng implasyon o “nakalulugi” sa negosyo. Nangako silang palalakasin ppa ang pakikibaka para sa makatarungang dagdag-sahod sa buong bansa.

Barya-baryang minimum, tinuligsa