Mga protesta

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

 

Kabataan kontra badyet sa pasismo ug korapsyon. Duha ka adalw human giratsada ang nasudnong badyet alang sa 2024 sa Kongreso, nagprotesta ang mga estudyante sa pito ka unibersidad sa Metro Manila ug Iloilo City niadtong Setyembre 29 aron kundenahon kini.

Nagprotesta usab ang mga nasudnon-demokratikong organisasyon atubangan sa Kongreso niadtong Setyembre 26 aron makmakon ang pag-usik-usik ni Sara Duterte sa pondo sa katawhan ug kontrahon ang pagpangayo niya og confidential and intelligence funds.

Katungod sa mga magtutudlo, ipakigbisog. Isip pagdumdum sa World Teacher’s Day, naglunsad og Unity Walk gikan University of Santo Tomas hangtud Mendiola sa Maynila niadtong Oktubre 5 ang gatusan ka magtutudlo sa pagpanguna sa Alliance of Concerned Teachers. Ilang gipanghingusog ang pagpataas sa sweldo sa mga magtutudlo ug tubagon ang panginahanglan sa sektor sa edukasyon sa nasud.

Kampuhan sa mag-uuma sa Antipolo. Gilunsad niadtong Setyembre 18 sa mga mag-uuma ilalum sa Pagkakaisa at Bukluran ng Magsasaka sa Nagpatong Inc ang usa ka semana nga kampuhan sa Sityo Nagpatong, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal. Tumong sa kampuhan nga iduso ang ilang katungod sa yuta nga duha ka dekada na nilang ginaugmad. Kadungan kini sa dayalogo nga gusto nilang iduso sa gubernadora sa prubinsya.

Nagprotesta ug nakipagdayalogo usab ang organisasyon sa meyor sa Antipolo City niadtong Oktubre 4.

Singlon ang pasistang militar! Duha ka magkasunod nga protesta ang gilunsad sa mga grupo sa kabatan-onan ug mamumuo sa Metro Manila niadtong Oktubre 4 ug 5 aron kundenahon ang pagdagit ug padayong detensyon sa tulo ka tigpanalipud sa mga minorya sa Mindoro, ingonman ang pagpatay sa mga pwersa sa estado sa organisador sa unyon nga si Jude Fernandez.

Ayha niini, naglunsad og raling-iglap ang kabatan-onan atubangan sa Camp Aguinaldo sa Quezon City niadtong Setyembre 23 aron papanubagon ang AFP sa mga kaso sa desaparecidos.

Pagpawalay-sala kang Palparan, gikundena. Nagprotesta atubangan sa korte sa Malolos, Bulacan niadtong Oktubre 6 ang mga grupo sa tawhanong katungod aron kundenahon ang pagpalay-sala niini kang M/Gen. Jovito Palparan sa mga kasong kidnapping, iligal nga detensyon ug pagtortyur. Kini nga mga kaso gipasaka sa managsuong Raymond ug Reynaldo Manalo batok sa berdugong heneral. Pagkagabii, naglunsad og susamang protesta sa Quezon City.

Ibasura ang gama-gamang kaso batok sa CERNET. Nagpiket atubangan sa DoJ-Region 7 niadtong Setyembre 27 ang mga demokratikong organisasyon sa pagpanguna sa Bayan-Cebu samtang ginadungog ang paunang imbestigasyon sa gama-gamang kasong “terrorist financing” nga gipasaka sa AFP batok sa Community Empowerment Resource Network, Inc. (CERNET).

Mga protesta