20,000 manggagawa sa China, nag-aklas laban sa panggagantso ng Foxconn

,

Hindi bababa sa 20,000 manggagawang Chinese na nagtatrabaho sa Foxconn, higanteng kumpanyang gumagawa ng mamahaling selpon na iPhone at iba pang produkto ng Apple, ang nag-aklas sa pabrika nito sa Zhengzhou noong Nobyembre 22-24 laban sa pangggagantso ng kumpanya. Sa tindi ng kanilang galit, sinira nila ang mga bintana ng pabrika at CCTV camera na nagmamanman sa kanila. Marahas na binuwag ng mga gwardya ng kumpanya at pulis ng prubinsya ang malawakang paglaban.

Ayon sa ulat na natanggap ng Ang Bayan mula sa China, nagsimula noong Oktubre ang paglayas ng mga manggagawa sa Foxconn. Marami sa kanila ang tumanggi na magtrabaho sa kumpanya matapos ang ilang linggong matinding pagpapabaya at panggigipit sa ngalan ng pag-apula ng bayrus na Covid-19. Ang mga manggagawa sa kumpanya ay naka-ipon sa masisikip na dormitoryo na nasa loob lamang ng bakuran ng kumpanya.

Salaysay ng ulat, tumaas ang bilang ng mga kaso ng mga nagpositibo sa Covid-19 sa panahong iyon. Kulang na kulang ang pagkain at medisina sa pabrika, kung kaya marami ang nagpahayag ng kagustuhang umalis. Pwersahan ang pagkwarantina sa kanila, kahit hindi alam kung nahawa sila o hindi sa bayrus. Walang sumagot sa kanilang mga hinaing, kahit pa mayroon diumanong emergency “hot line” ang kumpanya. Malinaw sa kanila na walang pakiaalam sa kanilang kalusugan ang kumpanya at ginagamit lamang ang pagtaas ng bilang ng mga nahawa sa bayrus na Covid-19 para pwersahin silang manatili sa loob ng pabrika.

Noong Oktubre 29, dinaig ng mga manggagawa ang mga pagbabawal ng kumpanya at kara-karakang lumayas sa compound dala ang kanilang mga gamit para umuwi sa kanilang mga pamilya. Tiniis nila ang masasamang kundisyon ng panahon at mga restriksyong ipinataw ng gubyernong Chinese sa daan para lamang matakasan ang panggigipit ng Foxconn.

Dahil dito, napilitan ang kumpanya na mag-alok ng kompensasyon sa natitirang manggagawa. Pinakamataas ang bolyum na kailangang imanupaktura ng kumpanya ngayong Disyembre dahil sa pagpasok ng Kapaskuhan at Bagong taon. Naengganyo nito ang ilang manggagawa na bumalik sa trabaho. Nakapag-empleyo rin ito ng maraming bagong manggagawa batay sa binagong mga kontrata. Kabilang sa mga inalok sa mga manggagawang pumasok sa trabaho mula Nobyembre 9 hanggang Nobyembre 19 ang karagdagang 3,000 yuan (₱23,757.54 sa palitang 1 yuan = ₱7.92) na “stabilization allowance” matapos makumpleto nila ang unang 30 araw sa trabaho at dagdag na 3,000 yuan kapag tumagal sila ng 60 araw sa pabrika.

Nasa 2,500 yuan (₱19,797.95) lamang ang “base salary” ng manggagawa sa Foxconn. Maaring kumita ang isang manggagawa ng hanggang 5,000 yuan (₱39,595.90) kada buwan (kasama obertaym) kung magtrabaho siya ng higit 10-oras kada araw, pitong araw kada linggo. Dahil sa anunsyong malaking dagdag-sahod, mahigit 100,000 manggagawa ang nag-aplay sa trabaho.

Nang maabot na ng Foxconn ang kinakailangang bilang ng mga manggagawa, tuso nitong binago ang mga kontrata at sinabing “teknikal na pagkakamali” ang unang inanunsyong dagdag-sahod. Sa halip na 30 at 60 araw, makukuha ng manggagawa ang kanilang stabilization allowance sa Marso 15, 2023. Ibig sabihin, mawawala ito kung hindi sila tuluy-tuloy na magtatrabaho nang limang buwan sa pabrika.

Lubos na ikinagalit ng mga manggagawa ang pambabarat at ang pagbabawal sa kanilang umuwi sa kanilang mga pamilya sa loob ng panahong ito, kabilang sa okasyon ng Chinese New Year sa Enero. Isa pang hinaing ng mga manggagawa ang paghahalo-halo ng mga nagposibito at di positibo sa bayrus na Covid-19 sa masisikip na dormitoryo.

Tumanggi ang Foxconn na ibalik sa orihinal na alok ang mga kontrata. Para apulain ang galit ng mga manggagawa, inalok nito ng 10,000 yuan ang mga manggagawang nagreklamo para umalis na sa kumpanya. Sa ulat na natanggap ng AB, pwersahang isinakay ng kumpanya ang 900 manggagawa nagpuprotesta tungong prubinsya ng Henan noong Nobyembre 25. Tumakas ang 600 sa kanila, habang 300 ang hinuli at idinetine ng lokal na gubyerno ng prubinsya ng Xuzhou.

Sa kasagsagan ng produksyon, mayroong 200,000 manggagawa sa compound ng Foxconn sa Zhengzhou na sumasaklaw ng humigit-kumulang 140 ektarya. Mayroon itong apat na pabrika, mga dormitoryo at iba pang pasilidad. Buong panahon na naninirahan dito ang mga manggagawa na nagsisiksikan sa mga dormitoryong binabayaran nila. Pinagtatrabaho sila kung kailan dumarating ang materyal para sa pagmamanupaktura, anumang oras sa araw o gabi.

Dagdag dito, ipinatutupad ng Foxconn ang patakarang “closed-loop management” para iwasan ang pagkalat ng bayrus nang hindi isinasara ang mga pabrika. Ibig sabihin, nakakulong ang mga manggagawa sa compound oras na mayroong isang nagpositibo at hindi sila pinalalabas sa compound. Kaakibat ito sa mapaniil na estratehiyang “zero-Covid” ng rebisyunistang gubyerno na China, isang pasistang patakaran ng paniniil sa mga manggagawa, sa tabing ng pag-apula sa pandemya sa bansa.

Sa ngayon, nakaatang ang produksyon ng iPhone 14, isa sa pinakabagong modelo ng selpon ng Apple, sa planta sa Zhengzhou. Nagkakahalaga ang bawat isa nito nang $999 o ₱56,578.27 sa palitang $1=56.63. May kakayahan ang mga manggagawa ng Foxconn na magmanupaktura ng 500,000 iPhone kada araw o 350 iPhone kada minuto.

AB: 20,000 manggagawa sa China, nag-aklas laban sa panggagantso ng Foxconn