500 Palestino, nakakulong nang walang kaso

,

Parami nang paraming aktibista, tagapagtanggol ng karapatang-tao, at maging mga batang Palestino ang arbitraryong inaaresto at walang kaso at taning na ikinukulong ng estado ng Israel gamit ang pakanang “administratibong detensyon.” Ginagamit ng Israel ang mapaniil na pakanang ito, para arestuhin ang sinumang binansagan nitong “banta sa seguridad” at ikinukulong nang hanggang anim na buwan nang hindi kinakasuhan o inihaharap sa korte. Inangkin pa ng Israel ang awtoridad na walang taning na palawigin ang detensyon. Ayon sa grupo sa karapatang-tao, mayroong 500 Palestino ang kasalukuyang ikinulong gamit ang pakanang “administratibong detensyon.”

Kabilang sa kanila si Khitam Saafin, tagapangulo ng Union of Palestinian Women’s Committees (UPWC), isang organisasyong sibil na matagal nang tumutulong sa kababaihang Palestino. Noong Pebrero 16, sinentensyahan si Saafin ng dagdag na 15-buwang pagkakakulong matapos idinetine siya nang walang kaso at paglilitis sa nakaraang isang taon at tatlong buwan. Inaresto si Saafin noong Nobyembre 2020 sa akusasyong myembro siya ng Popular Front for the Liberation of Palestine    at pinatawan ng 6-buwang “administratibong detensyon.”

Tinawag ng mga tagapagtanggol sa karapatang-tao sa Palestine ang pag-aresto at pagkukulong kay Saafin bilang bahagi ng nagpapatuloy na pang-aatake ng Israel para patahimikin ang mga nakikibaka laban sa okupasyon ng Israel sa mga lupa ng Palestine. Ang UPWC ang isa sa anim na NGO (non-government organisation) na idineklarang “terorista” ng estadong Israeli noong Oktubre 2021.

Noong Disyembre 21, 2021, nagpasya ang mga Palestinong nakapailalim sa “administratibong detensyon” na iboykot simula Enero 1 ang mga korteng militar ng Israel. Ibig sabihin, hindi sila dadalo, gayundin ang kanilang mga abugado, sa mga pagdinig na ipatatawag ng mga ito. Iginigiit nila ang kanilang kagyat na kalayaan mula sa arbitraryo at iligal na detensyon.

Ang pakanang “administratibong detensyon” ay labag sa mga batayang karapatang-tao sa nararapat na proseso, ligal na representasyon at paghaharap sa korte ng sinumang akusado. Sa ilalim nito, hindi alam ng inaaresto kung ano ang kanyang krimen, hindi siya makapaghahanda ng depensa at hindi niya malalaman kung kailan siya pakakawalan ng estado. Ginagamit ito ng Israel para lalupang palawigin ang pagkukulong sa maraming detenidong pulitikal.

AB: 500 Palestino, nakakulong nang walang kaso