Ayuda para sa nagdurusang mga OFW, nakamit

Naigiit ng mga overseas Filipino workers (OFW) ang ayuda para sa mga nagdurusang OFW matapos dumugin ang upisina ng Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) sa Pasay City kahapon. Ang protesta ay inilunsad ng mga kasapi ng Samahan ng mga Domestic Workers sa Gitnang Silangan) SANDIGAN, Migrante Philippines at Concerned Seafarers of the Philippines (CSP).

Natulak ang OWWA na ibigay sa 50 OFW ang mahigit ₱500,000 na ayuda dahil sa kanilang protesta.

Binatikos ng mga OFW ang OWWA na “walang puso,” na pumapatungkol sa pagpapabaya ng ahensya sa kanila. “Hindi mauuwi sa militanteng pagkilos ang mga OFW ngayong araw kung nabigyan sila ng maagap na tulong ng OWWA. Ang istorya ng mga OFW na napakinggan natin ngayon ay patunay na maraming bilang ng mga migrante ay hindi natutulungan ng OWWA,” ayon kay Arman Hernando, chairperson ng Migrante Philippines.

Ayon sa OFW na si Jonnary Clemente, “Kung hindi pa kami magra-rally, hindi kami mapapansin.”

Iginiit din nila ang agarang pagpapauwi sa mga distressed OFW sa Middle East, tulong medikal sa mga may sakit na OFW, kabuhayan sa mga displaced OFW, suportang edukasyon at ayudang ligal.

Ipinanawagan din nilang ibasura ang sistemang kafala sa buong Middle East at huwag gawing negosyo ang serbisyo sa OFW. “Hindi kami titigil hangga’t hindi lubos na natatamasa ng bawat OFW ang kanilang mga karapatan,” pahayag ni Rechilda Desunia, tagapagsalita ng SANDIGAN.

AB: Ayuda para sa nagdurusang mga OFW, nakamit