Child labor, tumitindi sa Pilipinas

Tumaas noong 2021 ang bilang ng mga batang nagtatrabaho o child worker sa Pilipinas. Sa taya ng Philippine Statistics Authority, 4.3% o 1.37 milyong bata, edad 5-17 taon, ang nagtrabaho noong taong iyon, mas mataas kumpara sa 872,333 noong 2020. Sa bilang na ito, 69% ay itinuturing na child labor o yaong nasa mga “peligroso” (hazardous) trabaho para sa bata. Kabilang sa mga ito ang mga kaso kung saan pwersahang pinagtatrabaho ang mga bata dahil sa kahirapan, inilalagay sa mga lugar na nakasasama sa kanilang kalusugan, at mga trabahong umaapekto sa kanilang pag-aaral at sapat na pahinga. Mayroong 31.64 milyong batang Pilipino na 5-17 taong gulang.

Pinakamarami (45.7%) sa Pilipinong batang manggagawa ay nasa mga sakahan, tubuhan at mga komersyal na plantasyon. Liban dito, matatagpuan din sila sa mga pangisdaan, minahan, lansangan, pabrika at pribadong tahanan bilang mga kasambahay.

Malaking bahagi ay nasa edad 15-17 anyos, pero mayroon ding mga batang edad 5-9 na buong panahon nang nagtatrabaho. Pinakamataas ang insidente ng batang paggawa sa rehiyon ng Northern Mindanao, kasunod ang Central Visayas at Caraga.

Pinakamasasahol na porma

Sa ulat ng International Labor Organization na inilabas noong 2022, inilagay nito ang bilang ng mga batang manggagawa sa Pilipinas sa 2.1 milyon sa 2019, doble sa inulat ng PSA na 1.046 milyon sa naturang taon. Sa pag-aaral ng ILO sa mga estadistika ng Pilipinas, ang 2 milyon sa kanila ay sangkot sa peligrosong trabaho.

Kabilang sa bilang na ito ang mahigit 5,000 batang edad 15-pababa na buong-panahong namamasukan bilang mga katulong. Ang ganitong pagpapatrabaho sa mga kabataan ay ipinagbabawal sa batas ng reaksyunaryong gubyerno.

Kabilang din sa bilang na ito ang mga batang nasasadlak sa pinakamasasamang uri ng paggawa katulad ng komersyal na sekswal na pagsasamantala at pornographiya. Alinsunod sa mga internasyunal na pananaliksik, isa ang Pilipinas sa pandaigdigang sentro ng online sexual exploitation of children (OSEC o sekswal na pagsasamantala sa mga bata sa internet). Mula 2014-2017, tumaas nang 250% ang mga kaso nito. Noong 2021, mayroong 2.8 milyong kaso sa bansa na iniulat ng na OSEC, lampas doble sa 1.3 kaso na naiulat noong 2020. Karamihan sa mga “kliyente” ng OSEC ay mga dayuhang pedophile.

AB: Child labor, tumitindi sa Pilipinas