Daang residente sa Camarines Sur tumakas sa panganganyon

, ,

 

Napilitang lisanin ng nasa 100 residente ang kanilang mga bahay at sakahan sa Sityo Campo Nueve sa Barangay Del Carmen, Lagonoy, Camarines Sur matapos ang panganganyon ng 9th Infantry Division (ID) noong Disyembre 28 at 29, 2021.

Ayon kay Ka Maria Roja Banua, tagapagsalita ng National Democratic Front-Bicol, tinarget ang naturang sityo matapos magtamo ng hindi bababa sa tatlong kaswalti ang 83rd IB sa bigong pagsalakay sa New People’s Army sa naturang lugar noong Disyembre 28.

Sampung bomba ang tumama sa mga sakahan at bukirin sa sityo sa unang araw pa lang ng panganganyon. Ayon sa mga residente, hanggang magdamag ay dinig nila ang mga pagsabog. Labis na takot ang idinulot nito laluna sa mga bata at mga buntis na kabilang sa mga nagsilikas. Kasalukuyang nagkakanlong ang mga nagbakwit sa maliit na kapilya ng barangay. Pawang walang makain rin ang mga biktima, ayon pa sa mga ulat.

Ang 83rd IB ay nasa kontrol ng 9th ID at mula pa noong Mayo 2021 ay umookupa na sa barangay at karatig na mga komunidad at bayan sa Caramoan peninsula. Inihahanda ng militar ang erya para sa pagbuwelo ng malalaking kumpanya sa mina, pagkukuwari at ekoturismo. Sagana sa yamang mineral at kahoy ang lugar, at ang imbak na tubig nito ang siyang pinakamalaki sa prubinsya.

Pangunahing kampanya ng militar ang pagpatahimik sa paglaban ng mga residente na tutol sa pandarambong sa kanilang lugar. Hindi bababa sa tatlong magsasaka na sa lugar ang naitalang pinatay ng mga sundalo mula Mayo 2021. May mga kaso rin ng iligal na pag-aresto, sapilitang pagpapalikas, at pagnanakaw ng mga kagamitan sa produksyon ng mga magsasaka at maliitang mga minero at magtotroso.

AB: Daang residente sa Camarines Sur tumakas sa panganganyon