Dagdag oras ng pagtuturo, dagdag pahirap at di sagot sa krisis sa edukasyon

Binatikos ng mga guro sa ilalim ng Alliance of Concerned Teachers-Philippines, ang memorandum ng Department of Education sa Region 7 na nag-oobliga sa mga guro na magdaos ng mga “remedyal na klase” sa 10 eskwelahan para mga estudyanteng nahuhuling matutong magbasa. Ayon sa ACT, nagrereklamo ang mga guro sa maraming rehiyon dahil sa kautusang ito na dumaragdag sa kanilang oras ng pagtatrabaho.

Tinagurian ang dagdag trabaho bilang inisyatibang T-E-A-C-H-E-R-S Save the Non-Readers (o isalba ang mga di marunong magbasa) at inoobliga ang mga guro na magklase tuwing Sabado at Linggo.

“Bago pahabain ang oras ng pag-aaral, suriin muna kung angkop ba ang laman ng ipinatuturo sa guro,” bwelta ni Vladimir Quetua, pinuno ng grupo, sa pahayag kahapon. Aniya, matagal nang sinasabi ng mga guro, kahit bago pa magpandemya, na masyadong magulo ang kurikulum sa K-12, kaya mahirap maabot ng mga estudyante ang kasanayan sa kanilang mga aralin.

Kahit ang pinasimpleng bersyon nito (Most Essential Competencies) ay hindi pa rin sapat. “Ngayong may krisis sa pagkatuto, kailangang bumalik tayo sa kung ano ang mga batayan. Magpokus tayo sa kung ano ang kailangang matutunan, at kung ano ang dapat nilang unang matutunan.”

“Mas makasasama at di makabubuti para sa mga estudyante ang pagpapalawig ng mga klase at paglulunsad ng mga klase kahit sa weekend,” ayon sa ACT. “May ulat po tayong natatanggap na tulala ang mga bata sa klase, at meron pang mga kaso ng panic attack.” Anila, ito ay dahil nag-aadjust pa ang mga bata sa face-to-face classes.

Pakiusap ni Quetua sa DepEd, huwag nang lalong pahirapan pa ang mga guro. Aniya, nagtuturo sa pito hanggang 10 klase na may 45–60 estudyante ang mga guro, may mga gawain pang non-teaching sila. “Nakalaan na ang kanilang Sabado at Linggo sa paggawa ng lesson plan at visual aid, pagcheck at rekord ng mga output ng estudyante at update ng Learners’ Information System,” aniya. “Kalabisan na ang paturuin pa rila sa mga araw na ito,”

Samantala, naglunsad ng koordinadong panawagan ang mga guro sa iba’t ibang bahagi ng bansa bilang paggunita sa Internasyunal na Araw ng mga Guro ngayong Oktubre 5. Panawagaan nila ang dagdag-sweldo na lubhang nahuhuli kumpara sa ibang manggagawa sa gubyerno. Noong Oktubre 4, isinumite nila sa Kongreso ang petisyon na humihiling na ipantay ang entry level o minimum na sweldo ng mga guro sa minimum na sweldo sa mga nars, pulis at sundalo.

AB: Dagdag oras ng pagtuturo, dagdag pahirap at di sagot sa krisis sa edukasyon