Kriminal na pambobomba sa mga sibilyan ng huntang militar ng Myanmar, tumitindi

, ,

Umabot sa 28 indibidwal, kabilang ang 9 bata, ang namatay sa pambobomba ng huntang militar ng Myanmar sa Mung Lai Hkyet sa Kachin State noong Oktubre 9. Tinamaan ng pambobomba ang lugar na nagsisilbing sentro ng ebakwasyon ng mga pamilya na napalikas sa kani-kanilang mga lugar. Liban sa mga napatay, 60 ang nasugatan at malawakan ang naging pinsala sa mga imprastrukturang sibilyan. Kinundena ito ng mga grupong tagapagtanggol ng karapatang-tao bilang isang krimen sa digma.

Ayon sa mga nakaligtas, matagal nang binobomba ng hunta ang iba’t ibang bahagi ng kanilang komunidad. Pero sa gabi ng Oktubre 9, naghulog ito ng malaking bomba sa sentro ng ebakwasyon na nag-iwan ng butas na 6-metro ang lalim at 500-metro ang lawak. Inabot ng mga shrapnel ang mga kabahayan sa isang kwadrado milya at sumira sa mga pinto at bubong ng mga bahay hanggang sa kalapit na burol. Umabot sa 200 bahay ang direktang nawasak ng bomba. Matapos bombahin, kinanyon ng hunta ang lugar.

Kabilang sa mga kumundena sa pambobomba ang International League of Peoples’ Struggles. Sa pahayag nito, sinabi nitong liban sa pambobomba, tumataas ang bilang ng mga krimen ng huntang militar laban sa sibilyang populasyon. Anito, ayon sa Independent Investigative Mechanism for Myanmar (IIMM) na itinatag ng United Nations noong 2018, dumarami ang mga kaso ng krimen na isinasagawa na may “pinakamataas na antas ng pagmamalupit at pinsala sa biktima, katulad ng panggagahasa gamit ang bagay, at iba porma ng pagpapahiya, mutilasyon, gang o serial rape at sekswal na pang-aalipin.”

“Katulad ng ginagawa ng Israel Defense Forces na malawakan at walang awat na pambobomba mula sa ere laban sa mamamayang Palestino, papalaki ang pagsalig ng hunta ng Myanmar sa mga pang-aatake mula sa ere, tinatawag ang kanilang mga target na mga terorista, at saka binobomba ang sibilyang populasyon,” ayon sa ILPS.

Ang pambobomba sa Mung Lai Hkyet ay pinakahuli lamang sa mahabang listahan ng mga krimen ng hunta. Noong Abril, 160 sibilyan ang pinatay ng isang airstrike sa rehiyon ng Sagaing sa bansa. Ayon sa isang talaan, dumalas ang mga pambobomba ng hunta mula Pebrero ngayong taon na madalas ay tumatarget sa mga sibilyan.

Panawagan ng grupo na kagyat na itigil ang pambobomba sa mga sibilyang komunidad at ang pagwawakas sa paghahari ng huntang militar.

AB: Kriminal na pambobomba sa mga sibilyan ng huntang militar ng Myanmar, tumitindi