Archive of CPP 54

Mabuhay ang ika-54 nga Anibersaryo sang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP)!
January 01, 2023 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Southwest Negros (Armando Sumayang Jr. Command) | Andrea Guerrero | Spokesperson |

Ang ASJC-NPA madinalag-on nga nakahiwat sang ika-54 nga pagsukat sang Partido Komunista sang Pilipinas (PKP) sadtong Disyembre 26,2022. Ang pagselebrar gintambongan sang mg katapo sang Partido, mga Pulang kumander kag hangaway kag mga rebolusyonaryong pwersa. Daku nga kapaslawan sang rehimen US-Marcos II ang ila pagtinguha nga punggan ang Partido nga makahiwat sa amu nga selebrasyon. […]

Celebrate the continuing strength and consolidation of the revolutionary movement under the leadership of the Communist Party of the Philippines! Defeat the brutal state-sponsored war and terrorism of the US-Marcos regime!
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Gurong Makabayan (Kaguma) |

The great victories of the Party would not be possible without the hard work, struggle and sacrifices of the Party cadres and members and all the people who have joined and supported them in the course of the revolutionary struggle. [JMS, 1993] The members of Katipunan ng mga Gurong Makabayan (KAGUMA) greet and salute the […]

Pamahayag sang NPA-Southern Panay sa ika-54 anibersaryo sang PKP
December 26, 2022 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | NPA-Southern Panay | NPA-Front Twelve (Napoleon Tumagtang Command) |
Palakasin ang pamumuno ng Partido! Sumandig sa lakas ng masa! Paigtingin ang armadong pakikibaka sa Lambak Cagayan!
December 26, 2022 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) |

Nagpupugay ang Fortunato Camus Command Bagong Hukbong Bayan-Cagayan Valley (BHB-CV) sa ika-54 na taon ng magiting na pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa bagong demokratikong rebolusyon. Ipagdiwang natin ang mga tagumpay ng Partido sa pamumuno nito sa pagbigo sa matitinding atake ng kaaway at sa matibay na determinasyon nitong isulong ang rebolusyon hanggang […]

Pagtibayin ang pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas! Isabuhay ang mga tungkulin! Puspusang isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP West Central Luzon Committee |

Ang unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo ang gabay sa pagkilos ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mula ng ito’y muling itatag noong ika-26 ng Disyembre 1968, ibayo itong nakapagpalakas sa ideolohiya, pulitika at sa organisasyon. Mahusay na nakalatag ito ngayon sa tatlong mayor na isla ng Pilipinas, mula sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao, hanggang […]

Magpunyaging umigpaw at sumulong sa harap ng mga balakid! I-abante ang digmang bayan sa mas mataas na antas! Lumaban kasama ang masa ng Lambak Cagayan!
December 26, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Cagayan Valley Regional Committee |

Buong galak na ipinapaabot ng Pangrehiyong Komite ng Partido sa Cagayan Valley (KR-CV) ang taas-kamao at pinakamainit na pagbati sa lahat ng kasapi at kadre ng Partido sa rehiyon, sa lahat, ng Pulang mandirigma at kumander ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Fortunato Camus Command (BHB-FCC), sa lahat ng kaibigan at alyado ng National […]

Celebrate the 54th anniversary of CPP-MLM! Celebrate the revolutionary spirit of Ka Joma and all the revolutionary martyrs! Vigorously advance the people’s war!
December 26, 2022 | New People's Army | Negros Island Regional Operational Command (Apolinario Gatmaitan Command) | NPA-Northern Negros (Roselyn Pelle Command) | Cecil Estrella | Spokesperson |

All revolutionary forces and allies of northern Negros, the Red commanders and fighters of Roselyn Jean Pelle Command – Northern Negros Guerilla Front of the New People’s Army (RJPC-NPA), together with the Filipino people, celebrate the 54th anniversary of the reestablishment of the Communist Party of the Philippines – Marxism-Leninism-Maoism (CPP-MLM) on December 26, 2022. […]

Rebolusyon ang solusyon sa kahirapan! Mabuhay ang ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!
December 26, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (Kasama) |

Pinakamainit at pinakamataas na pagbati at pagpupugay sa ika-54 na anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas! Nakikiisa ang Katipunan ng mga Samahang Manggagawa (KASAMA) sa pagdiriwang ng 54 na taong pagsulong ng demokratikong rebolusyon bayan sa gabay ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo at sa pamumuno ng PKP. Pinakamataas ding pagpupugay sa mga martir ng sambayanang Pilipino […]

Konsolidahon ug dugang palig-onon ang Partido! Pakyason ang kontra-rebolusyonaryong gubat ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Marcos! Kumprehensibong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan!
December 26, 2022

Gipaabot sa Komite Sentral sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang labing mainiton nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang kadre sa Partido, mga rebolusyonaryong pwersa, higala ug kaalyado sa Partido, sa okasyon sa ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Partido sa teoretikanhong basehan sa Marxismo-Leninismo-Maoismo. Atong saulugon karong adlawa ang dagkung mga kalampusan sa Partido sa […]

Mabuhay ang Dungganon nga Lider kag Tagtukod Jose Ma. Sison! Pursigido nga Isulong ang Rebolusyon sa Kadalag-an!
December 26, 2022 | NDF-Panay | CPP Panay Regional Committee | Panay Regional Operational Command |

Puno sang pagpalangga kag pagrespesto, aton ginahatagan sang pinakamataas nga pasidungog ang aton lider kag titser Jose Ma. Sison samtang ginasaulog naton ang ika-54 nga anibersaryo sang pagkatukod sang Partido Komunista ng Pilipinas. Ang dalagku nga kadalag-an sang PKP sa paghimakas batuk sa imperyalismong US, lokal nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo ang testimoniya sa maathag […]