Archive of Youth & Students

Mga estudyante, magulang, at guro, inetsapwera ng DepEd sa pagrebyu ng K-12
January 16, 2023

Umalma ang Kabataan Partylist sa anunsyo ng Department of Education (DepEd) na ilalabas na ito ang ulat kaugnay ng isinasagawa nitong pagrerebyu sa programang K-12 sa darating na Enero 30. Anang grupo, hindi “inclusive” at hindi batay sa syensya ang proseso ng pagrerebyu ng DepEd sa K-12 dahil hindi nagsagawa ng malawakang konsultasyon ang ahensya […]

Pagratsada sa bagong ‘baryant’ ng mandatory ROTC, tinutulan
December 15, 2022

Magkakasunod na mga protesta at pagtitipon ang inilunsad ng mga grupo ng kabataan simula Disyembre 12 para tutulan at pigilan ang pagraratsada sa bagong panukalang magbabalik ng mandatory ROTC o Reserve Officers’ Training Corps sa bansa. Ayon sa mga grupo, anumang ‘baryant’ o ipangalan sa pasistang programa, sisingaw pa rin ang baho at kabulukan nito. […]

Mapulang pagpupugay sa kabataang piniling pagsilbihan ang bayan
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

Ngayong anibersaryo ng Kabataang Makabayan, binabati ng KM-Bikol ang lahat ng mga tunay na anak ng bayan na buong loob na naninindigan sa makatwiran at makatarungang rebolusyon. Yinakap nila ang tungkulin ng pagiging tagapag-ingat ng kinabukasan at tinanggap ang hamon ng paglahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Daan-daang libong kabataan na, mula sa sektor ng mga […]

Hail the youth who chose to serve the nation
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Kabataang Makabayan-Bicol |

This anniversary of the Kabataang Makabayan, KM-Bikol hails all genuine children of the nation who bravely stood for the correct and just revolution. They embraced the duty of being the torchbearers of the future and accepted the challenge of participating in the people’s democratic revolution. Hundreds of thousands of youth, from the peasant to the […]

Kabataan, sumanib sa pakikibaka ng masang anakpawis! Ibagsak ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II! Tumungo sa kanayunan at isulong ang matagalang digmang bayan!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Kabataang Makabayan (KM) | Maria Laya Guerrero | Spokesperson |

Maalab na rebolusyonaryong pagbati ang ipinapaabot ng pambansang tanggapan ng Kabataang Makabayan sa lahat ng mga balangay at kasapi nito sa buong bansa kasabay ng ating pagdiriwang sa ika-58 taon ng pagkakatatag ng ating pinakamamahal na organisasyon. Iginagawad natin ang pinakamataas na parangal, pagkilala, at pagpupugay sa lahat ng mga kabataang martir at bayani ng […]

Naturturred, Nasirsirib, #TayoAngKMD
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) |

Nagkakamali ang estado sa pagsasabi nitong magagapi nito ang rebolusyunaryong kilusan. Nagkamali na ang rehimeng US-Duterte sa ambisyon nitong wakasan ang digma sa bansa noong 2017…2018…2019…Hangal at ampaw ang deklasyong wawasakin ng NTF-ELCAC ang CPP-NPA-NDF sa pagtatapos ng 2022. Higit na walang kapararakan ang pagbula ng bibig ng mga pasista’t berdugo sa pagsasabing “nililinlang”, “brainwashed”, […]

Uphold the principle of Marxism-Leninism-Maoism! Unite with the broad masses! Advance the Nationalist Democratic Revolution!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Kabataang Makabayan-Southern Mindanao | Karina Magtanggol | Spokesperson |

Unbowed on its 58th anniversary, the Kabataang Makabayan Southern Mindanao Region continues to fight for justice and genuine national liberation. Our militant and revolutionary spirits remain unceasing in serving the people and the revolution. No state-perpetuated violence and threats, black propaganda, and deceit can stop the youth in Southern Mindanao Region to voluntarily join Kabataang […]

Kabataang Mindoreño, paglingkuran ang sambayanan! Isulong ang demokratikong rebolusyong bayan!
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Mindoro | Ma. Patricia Andal | Spokesperson |

Binabati ng NDF–Mindoro ang Kabataang Makabayan (KM) sa ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag nito! Pinatunayan ng mahabang kasaysayan ng KM ang kahalagahan ng kabataan sa pagsusulong ng rebolusyon at pagtatransporma sa lipunan. Kinakailangang mahigpit na hawakan ng mga kabataan ang adhikain ng KM, lalo na ngayong nasa rurok ang krisis ng malakolonyal at malapyudal na sistema. […]

Pagbati ng Balangay Elvira sa ika-58 anibersaryo ng Kabataang Makabayan
November 30, 2022 | National Democratic Front of the Philippines | Cordillera People's Democratic Front | Kabataang Makabayan – Demokratiko a Tignayan kadagiti Agtutubo iti Kordilyera (KM-DATAKO) | Balangay Ka Elvira |

Mapula’t nag-aalab na pagbati sa mga rebolusyonaryong kabataan na nagdiriwang ng ika-58 anibersaryo ng pagkakatatag ng Kabataang Makabayan! Isa nanamang makabuluhang taon ng pagsulong sa digmang bayan ang lumipas at lalo pang lumalakas ang hanay ng kabataan na tumatahak sa rebolusyonaryong landas. Tunay ngang hindi mapipigilan ang mga kabataan na magsanib pwersa kasama ang mga […]

Kabataan, tupdin ang istorikong papel sa pagpapalaya ng bayan, sumapi sa NPA!
November 30, 2022 | New People's Army | Southern Tagalog Regional Operational Command (Melito Glor Command) | NPA-Palawan (Bienvenido Vallever Command) | Andrei Bon Guerrero | Spokesperson |

Sa ika-58 taong anibersaryo ng pagtatatag ng Kabataang Makabayan ngayong Nobyembre 30, nananawagan ang Bienvenido Vallever Command (BVC)-NPA Palawan sa lahat ng kabataang Pilipino na ipagpatuloy at tupdin ang kanilang istorikong papel sa pambansa demokratikong rebolusyon at sumampa sa New People’s Army. Nahaharap ngayon ang kabataan sa buong daigdig sa matinding kahirapan, kapabayaan at brutal […]