30 pulis na sangkot sa Bloody Sunday massacre, litisin at parusahan!

,

Mariing kinukundena ng NDFP-ST ang pagtatanggol ng estado sa mga kriminal na pulis na pumaslang sa mga biktima ng Bloody Sunday. Kamakailan, nangako ang PNP na tutulungan nito ang 30 pulis na kinasuhan ng pagpatay matapos kwestiyunin sa Kamara ang Department of Justice (DOJ) sa mabagal na pag-usad ng kaso. Higit lamang nitong pinalala ang kultura ng impyunidad at ang krisis sa karapatang tao sa bansa.

Matatandaang naganap ang Bloody Sunday massacre noong Marso 7, 2021, sa ilalim ng rehimeng Duterte, kung saan pinatay ang siyam na aktibista at ikinulong ang anim na iba pa sa koordinadong operasyon ng AFP-PNP sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Nagawang kasuhan ang mga salarin dahil sa konsistenteng panawagan ng mga kaanak ng mga biktima at grupong tagapagtanggol sa karapatang tao sa DOJ at iba pang ahensya. Subalit lalabas na pinahuhupa lamang ng DOJ ang galit ng mga kaanak ng mga biktima sa pagsasabing nagpapatuloy ang imbestigasyon dahil mabagal at walang pangil ang ahensya na parusahan ang mga salarin.

Hungkag ang mga pahayag ng kalihim ng DOJ na si Jesus Crispin Remulla na “malusog” ang sistemang hudisyal sa bansa. Sumasalungat dito ang hindi pagkumpirma ni pagtanggi ng DOJ kung nakapiit ang 30 pulis na kinasuhan sa Bloody Sunday massacre. Pinaiikot lang ng DOJ ang imbestigasyon na dumadagdag sa paghihinagpis ng mga kaanak ng mga biktima.

Binibigyan pa nito ng lakas ng loob ang PNP na ipagtanggol ang kanilang mga kabarong kriminal. Nakaririmarim ang pahayag ng hepe ng PNP na si Gen. Rodolfo Azurin na “susuportahan nila ang mga nasasakdal na pulis dahil ginagawa lang ng mga ito ang kanilang trabaho.” Pangitang-pangita ang special treatment sa mga pulis at militar dahil sila ang nagsisilbing death squad ng estado. Higit lamang nitong binibigyang lisensya ang PNP na pumatay nang walang pananagutan. Napakabaluktot ng sistemang hudisyal sa bansa dahil pinalalaya at pinararangalan ang mga kriminal na AFP-PNP habang tinatatakang “terorista” at ipinipiit ang mamamayang tunay na nagtatanggol at nakikibaka para sa interes ng bayan.

Pinatutunayan nito na ang Bloody Sunday massacre ay resulta ng patakaran ng estado (state-sponsored) para paslangin ang mga aktibista at kritiko ng gubyerno lalo sa ilalim ng Anti-Terrorism Law (ATL). Patakaran ito ng tiranikong rehimeng Duterte na ipatupad ang pasismo at terorismo ng estado gamit ang reaksyunaryong batas. Kagaya noong Martial Law sa ilalim ni Marcos Sr., ginamit ni Duterte ang mga sundalo at pulis para maghasik ng karahasan, ikulong at patayin ang mga kritiko, oposisyon, makabayan at progresibong aktibista sa tabing ng “paglaban sa terorismo.”

Nananawagan ang NDFP-ST sa sambayanang Pilipino, lalo sa mga progresibo at makabayang lingkod-bayan at tagapagtanggol sa karapatang tao na tulungan at suportahan ang mga kaanak ng mga biktima ng Bloody Sunday at iba pang ekstrahudisyal na pamamaslang upang makamit ang hustisya. Dapat panagutin ang 30 pulis na sangkot sa krimen, kabilang si Gen. Felipe Natividad, noo’y hepe ng PNP-CALABARZON na naglunsad ng Bloody Sunday massacre. Kalampagin ang reaksyunaryong rehimen na sundin ang nararapat na proseso sa mga humaharap sa kasong kriminal. Tanggalin sa serbisyo, usigin at ikulong ang mga mamamatay-taong pulis.

Palakasin ang kampanya para ibasura ang ATL at iba pang pasistang patakaran at kautusan ng estado. Ilantad ang reaksyunaryong Kongreso at Korte Suprema bilang enabler ng impyunidad, pasismo at terorismo ng estado sa pagsasabatas ng ATL. Buuin ang pinakamalapad na hanay ng nagkakaisang prente laban sa ATL, de facto Martial Law at iba pang anyo ng pasismo ng estado.

Nararapat na ipagpatuloy ng mamamayan ang kanilang pakikibaka para sa hustisya at karapatang tao. Magkaisa ang buong bayan para labanan ang karahasan ng estado, iwaksi ang impyunidad at singilin at papanagutin ang berdugong AFP-PNP. Gayundin, hindi dapat hayaan ng mamamayan na magretiro nang payapa si Duterte na nang-udyok sa mga pamamaslang sa ilalim ng kanyang termino. Patuloy na singilin at papanagutin si Duterte sa kanyang mga krimen. Dapat ipursige ang pang-uusig ng ICC kay Duterte hinggil sa kanyang mga krimen sa sangkatauhan sa harap ng pagmamatigas ng administrasyong Marcos II na “wala na sa hurisdiksyon ng ICC ang Pilipinas dahil may sarili itong sistemang hudisyal.”

Kailangang isulong ng sambayanan ang pambansa demokratikong rebolusyon at ihatid ito sa tagumpay. Titiyakin ng demokratikong gubyernong bayan na makakamit ang demokrasya, hustisya at karapatan at pananagutin ang berdugong AFP-PNP.###

30 pulis na sangkot sa Bloody Sunday massacre, litisin at parusahan!