CPP @ 50: Pahayag mula kay Salvador Luminoso ng Bienvenido Vallever Command – NPA Palawan

Salvador Luminoso
Bienvenido Vallever Command
NPA Palawan

Sa tanglaw at gabay ng MLM, ang Partido Komunista ng Pilipinas ay sumapit sa kanyang ika-50 taon ng dakilang pagkakatatag at patuloy na tumatatahak sa tamang landas ng rebolusyonaryong pakikibaka. Matatag at determinadong ipagtatagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan upang makamit ang isang lipunang tunay na malaya, mapayapa at masagana. Ito ang Sosyalismo tungong Komunismo.

Mabuhay ang ika-50 taong ginintuang anibersaryo ng Partido Komunista ng Pilipinas!

CPP @ 50: Pahayag mula kay Salvador Luminoso ng Bienvenido Vallever Command – NPA Palawan