Ipagkaloob ang karampatang kumpensasyon, ayuda at rehabilitasyon para sa mga pamayanang sinalanta ng oil spill sa Oriental Mindoro

,

Nananawagan ang NDFP – Mindoro kasama ng mamamayang Mindoreño na agarang tugunan ang hinaing ng mga pamayanang sinalanta ng oil spill bunsod ng paglubog ng MT Princess Empress sa bahagi ng Naujan, Oriental Mindoro noong Pebrero. May kargang 800,000 litrong industriyal na langis o black oil ang barko. Apektado ng sakuna at nagdeklara na ng state of calamity sa 76 barangay sa siyam na bayan sa Oriental Mindoro: Naujan, Mansalay, Bansud, Bongabong, Gloria, Roxas, Pinamalayan, Pola at Bulalacao.

Napakalaking trahedya nito hindi lamang para sa isla ng Mindoro kundi para sa buong bansa. Tinatayang aabot hanggang sa Batangas, Antique at Palawan ang epekto ng oil spill. Nasalanta ang 26 marine protected area na nagsisilbing tahanan ng iba’t ibang anyo ng yamang tubig. Halos 36,000 ektaryang coral reef na tahanan ng mga isda ang pinangangambahang mawasak dahil sa insidente. Kabilang din dito ang 7 sangtwaryo at 533 ektaryang bakawan (mangrove) ng bayan ng Pola. Tiyak na pangmatagalan ang pinsalang ito sa kalikasan at sa kabuhayan ng mga mangingisdang nakaasa sa yamang-tubig.

Panganib din sa kalusugan ang nasabing sakuna. May masamang amoy na dala ang black oil na delikado kung malalanghap ng tao. Marami na ring residente ang nagrereklamo na nakakahilo ang amoy ng langis. Pinangangambahan ding napasok ng langis ang mga pinagkukunan ng tubig ng mga komunidad sa tabing dagat.

Pinatitindi ng mabagal na pagtugon ng mga kinauukulang ahensya ng reaksyunaryong gubyerno tulad ng Department of Environment and Natural Resources (DENR), Philippine Coast Guard (PCG), at ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang krisis na nilikha ng oil spill. Dahil hindi maagap na naharap ang problema, umabot sa puntong ang mamamayang apektado na ang nagkukumahog na alisin ang langis na lumulutang sa mga baybayin at dalampasigan gamit lamang ang mga bao ng niyog, tabo, at timba. Pangita ang kawalang kahandaan at kakayanan ng reaksyunaryong gubyerno sa ganitong mga sitwasyon.

Ang mabagal na pagresponde ng gubyerno sa panahon ng biglaang emerhensya at krisis tulad na lang ng nangyari sa MV Princess Express ay hindi na bago sa mamamayan. Matatandaang hindi rin inantisipa at hindi maagap na hinarap ng gubyerno ang paglubog ng MT Solar 1 sa isla ng Guimaras noong taong 2006, dahilan para tumagas ang 500,000 litrong langis sa baybayin ng Guimaras at Iloilo. Labis nitong pininsala ang yamang tubig lalo na sa Taklong Island National Marine Reserve na nagsisilbing breeding ground ng mga isda at iba pang lamang dagat. Dahil sa kawalan ng gubyerno ng komprehensibo at sapat na programa para protektahan ang kapaligiran at kabuhayan ng mamamayan, binabalikat ng mamamayan ang matinding pinsala sa tuwing may lumilitaw na krisis tulad na lang ng nangyari sa oil spill sa Mindoro.

Dapat itulak ng mamamayan ang gubyerno na maglunsad ng maagap na pag-imbestiga at paglilinis ng langis sa dagat. Sa kagyat, dapat ituring ng gubyerno na pangunahing prayoridad ang pagbibigay ng nakasasapat na ayuda para sa libu-libong mangingisdang Mindoreño. Marapat lang na bumuo ng programang pangkabuhayan para sa mga mamamalakaya na tutugon sa kanilang pangangailangan sa panahon na hindi pa maaaring makapaglaot.

Dapat ding imbestigahan ang kumpanyang may-ari ng MT Princess Empress, ang RDC Reield Marine Services, at singilin ito batay sa kanyang responsibilidad sa insidente. Inilantad sa isang panayam na ang barkong lumubog ay insured sa halagang $1 bilyon at na saklaw ng insurance nito ang mga kaganapan tulad ng oil spill. Makatwiran lamang na pasanin ng kumpanya ang gastusin sa cleanup at kumpensasyon para sa mga komunidad sa tabing-dagat.

Kailangan ding magpatupad ng mga nararapat na hakbangin sa pinakamabilis na panahon para sagipin ang karagatan at ang likas na rekursong sinira ng oil spill. Dapat abutin at pakilusin ang mga eksperto para sa mga siyentipikong gabay at solusyon. Palahukin at gawing mayor na pwersa sa rehabilitasyon ang mga komunidad sa tabing-dagat upang maging sustenable at lapat sa kalagayan ang programa para rito.

Malaking hamon sa mamamayang Mindoreño na magbigkis at manindigan ngayon para itaguyod ang kanilang kapakanan at isalba ang kalikasan sa harap ng sakunang oil spill. Dapat nilang panghawakan ang programa ng pambansa demokratikong rebolusyon hinggil sa mga sakunang gawa ng tao para maging gabay sa kanilang pagkilos. Sa burador na Comprehensive Agreement on Socio-Economic Reforms ng NDFP, hayagang nakasaad na dapat pananagutin ang mga maysala sa pagkawasak ng kalikasan at titiyakin ang rehabilitasyon at kumpensasyon sa mga komunidad at mamamayang biktima ng mga ito. Ipapatupad ito ng Demokratikong Gubyernong Bayan upang tiyakin ang kagalingan ng mamamayan at kamtin ang isang maaliwalas at masaganang kinabukasan para sa bayan.###

Ipagkaloob ang karampatang kumpensasyon, ayuda at rehabilitasyon para sa mga pamayanang sinalanta ng oil spill sa Oriental Mindoro