Komento ng NDF-Bikol sa ‘biro’ ni Duterte hinggil sa bulkang Taal

Kung may dapat mang takpan, hindi ang bunganga ng bulkang Taal kundi ang ngawa nang ngawang bibig ni Duterte at ng kanyang mga alipures! Wala na nga silang kongkreto at makabuluhang solusyon para sa patung-patong na krisis at trahedyang sinasapit ng mamamayan, napakalakas pa ng loob na magpakawala ng walang katuturang mga salita. Napakabilis ng bibig ni Duterte kung makipagbatuhan ng maaanghang na salita sa mga karibal sa pulitika, pero pagdating sa mga tunay na suliranin ng bansa ay walang ni anumang maasahan ang mamamayan kundi mga walang kabuluhang ‘biro’.Dapat pakatandaan ni Duterte na daig nang kumukulong galit ng mamamayan ang pag-aalburuto ng Taal! Ang pagsambulat ng paglaban ng mamamayan ang pagsabog na yayanig sa kanyang paghahari na hindi niya kailanman mapipigilan. Tiyak na hindi nila palalampasin ang alinman sa kanyang napakaraming krimen laban sa mamamayan – ang kanyang kataksilan, kapabayaan, kainutilan at terorismo.

Komento ng NDF-Bikol sa ‘biro’ ni Duterte hinggil sa bulkang Taal