Labanan ang panunumbalik ng mina sa isla!

,

Kaisa ng mga Mindoreño, mariing kinukundena ng NDF-Mindoro ang pag-aamyenda ng Sangguniang Panlalawigan ng Oriental Mindoro sa 25-taong moratorium sa mina. Ang moratorium na ito ay kongkretong tagumpay ng mamamayang Mindoreño mula sa kanilang dekadang pakikihamok upang protektahan ang isla mula sa panghihimasok ng mapangwasak na dayuhang mina. Dapat maging mapagbantay ang mga Mindoreño at gawin ang lahat upang labanan ang panunumbalik ng mina sa isla.

Sa isang pulong noong Nobyembre 14, nagpasya ang sanggunian sa botong 9-5 na alisin ang moratorium sa mina upang pahintulutan ang ekstraksyon o pagkuha ng armour rocks, isang anyo ng operasyong quarry. Ang armour rocks ay malalaking tipak ng limestone na ginagamit na primera-klaseng panghalo sa semento. Matatagpuan ang batong ito sa Bulalacao hanggang sa Pinamalayan. Tiyak na papaboran nito ang mga lokal na burukrata sa gubyerno at mga kakutsaba nitong malalaking burgesya kumprador na laway na laway makakubra ng kontrata ng mina sa isla. Alang-alang sa interes ng iilan, pataksil na isinulong ng sanggunian ang panukala nang walang konsultasyon sa mamamayan ng lalawigan na bahagi ng pagpapatibay ng moratorium laban sa mina.

Hindi katanggap-tanggap ang tahasang pagbabasura ng LGU sa mining moratorium lalo’t produkto ito ng dekadang paglaban at tagumpay ng mamamayang Mindoreño laban sa dambuhala at mapangwasak na mina. Makasaysayan ang paghugos sa lansangan ng mamamayang Mindoreño upang tutulan ang dayuhang mina mula dekada 1980. Resulta nito ay ang pagpapasara ng ilang minahan na nag-opereyt sa isla, isa na rito ang minahan ng karbon sa FF Cruz sa Bulalacao, Oriental Mindoro.

Sa desisyon ng Sanggunian, hindi lamang tinalikuran ng LGU ang kahilingan ng mamamayan, ipinauna rin nito ang interes ng malalaking burgesya-kumprador at mga kasosyo nitong dayuhang mina na nais dambungin ang isla. Ang pagpayag ng LGU sa pag-quarry ng armour rocks ay panimulang pagluluwag na malaki ang tsansang humantong sa tuluyang pagbubukas ng isla sa iba pang tipo ng mina, lalo na ang open-pit mining na napatunayang mapanalasa sa kalikasan. Dapat harapin ng Sanggunian at ng gubernador ng Oriental Mindoro na si Bonz Dolor ang mamamayan kaugnay sa pataksil nilang pag-amyenda sa mining moratorium ng Oriental Mindoro.

Hindi dapat hayaan ng mamamayang Mindoreño na maagaw ang tagumpay ng kanilang matagal na laban upang protektahan ang isla. Dapat ilantad sa iba pang Mindoreño ang kontra-mamamayang desisyon ng lokal na gubyerno ng Oriental Mindoro kaugnay sa amyenda sa moratorium at ilinaw sa mamamayan ang epekto ng panunumbalik ng mina.

Panahon nang magbigkis ang mamamayang Mindoreño at muling likhain ang isang malawak at masiglang kilusang kontra-mina. Hugutan ng inspirasyon at aral ang militanteng paglaban sa mina noon ng mamamayang Mindoreño. Dapat na humanda ang mamamayan na puspusang makihamok upang pigilan ang panunumbalik ng mapangwasak na mina sa isla sa porma ng lahatang panig ng paglaban: armado, di-armado, ligal, extra-ligal, lihim man o hayag upang mailuwal ang isang masaklaw at militanteng alyansa laban sa mina.

Makakaasa ang mamamayang Mindoreño na hindi maglulubay ang rebolusyonaryong kilusan sa isla sa tungkulin nitong ipagtanggol ang kalikasan at buhay ng Mindoreño. Gagawin ng rebolusyonaryong kilusan at ng Pulang hukbo ang ganang-kaya nito upang pigilang makapanaig ang dambuhalang minahan sa isla at protektahan ang interes ng mamamayan.###

Labanan ang panunumbalik ng mina sa isla!