Magkaisa laban sa kainutilan at kapabayaan ng mga pulitikong Bikolano sa mga krimen ng RTF-ELCAC

Read in: English

Walang ni anumang ginawa ang mga pulitikong Bikolano upang ipagtanggol ang kanilang mga kababayan mula sa lubos na kapinsalaang dala ng RTF-ELCAC. Iilang salita lamang ang makapaglalarawan sa kanilang panunungkulan mula nang mahalal sa pwesto at mabuo ang RTF-ELCAC: sukdulang nakapagngangalit.

Nakipagkutsabahan lamang ang mga pulitikong Bikolano sa RTF-ELCAC upang itulak ang kanilang mga pansariling interes sa ekonomya, militar at pulitika. Kakapit sila sa matalas na patalim na inihain sa kanila ng ambisyoso, sagad-sa-butong ganid sa kapangyarihan at mabagsik na rehimeng Duterte, matiyak lang nila na makapanatili sa poder. Tulad ng mga linta, ipinagmalaki nila sa naghahari-hariang tirano sa Malacañang na ipinapatupad nila ang doktrinang Whole of Nation Approach kahit sa kapahamakan ng mamamayan. Nanguna sila sa pagkakanulo at pagpaparada sa masang sibilyan bilang mga sumukong rebelde – mga masang tuwing panahon ng kampanya’t eleksyon ay kanilang kinakamayan, yinayakap at inaakbayan. Sinuportahan nila ang pagwaldas ng mahigit P19 bilyong pondo ng NTF-ELCAC kapalit ng kurakot na gagamitin nila sa darating na pambansang halalan.

Hindi lang ang pandemya ang nagbabaon sa mamamayang Bikolano sa higit na malalim na hukay kundi maging ang RTF-ELCAC. Patuloy na nagdurusa ang masa sa kairalang maraming kahig-walang tuka bunsod ng hindi mapigilang pagbulusok ng ekonomya at ang walang patlang na pagsirit ng talaan ng paglabag sa karapatang tao na kanilang hinarap at hinaharap sa ilalim ng nakamumuhing task force na ito.

Sa halip na ipagtanggol ang mga biktima mula sa mga krimen ng RTF-ELCAC, hinayaan ng mga doble-karang pulitikong maglunsad ng mga pinatinding operasyong militar ang AFP at PNP. Ipinagapang nila sa mga SACLEO, RCSP at FMO ang halos lahat ng prubinsya sa rehiyon. Sa dalawang taon ng RTF-ELCAC, hinayaan nilang lumobo ang bilang ng mga biktima ng paglabag sa karapatan sa Bikol. Mula nang maitatag ito noong Agosto 2019 hanggang Agosto 2021, nakapagtala ng hindi bababa sa 79 biktima ng ekstrahudisyal na pamamaslang, anim na kaso ng masaker, seven indibidwal na dinukot at sapilitang winala, 74 biktima ng iligal na pag-aresto at 22 biktima ng pananakot.

Higit na umigting ang militarisasyon sa rehiyon sa pagbabalik ng 49th IBPA at sa pagbubuo ng 22nd IBPA. Palagiang ikinakatwiran ng militar at pulis ang walang kamatayang palusot na nanlaban ang mga biktimang napaslang. Ang mga inaresto naman ay ginagamitan ng mga warrant na arbitraryong ilinabas ng mga upisyal ng korte sa dikta ng reaksyunaryong estado at tinataniman ng mga iligal na armas at bomba.

Ngayong papalapit na naman ang pambansang halalan, tiyak na manunuyong muli ang mga pulitikong Bikolano sa mamamayan para sa kanilang pinahahalagahang mga boto. Alam ng mga Bikolano na hindi sila nararapat na makabalik o makapanatili sa kanilang mga pusisyon matapos ng kanilang kriminal na kapabayaan at pagtangkilik sa terorismo ng estado.

Hinihikayat ng NDF-Bikol ang mga Bikolano na manatiling matatag sa kanilang paninindigan laban sa mga mapanlinlang na mga pulitikong Bikolano na isinuko ang kanilang mga karapatan sa halip na ipagtanggol ang mga ito. Nakapangingibabaw sila laban sa mga alagad ng walang kasinsamang rehimeng Duterte na dudurugin nila kasabay ng iba pang mga burukrata kapitalista. Sa huli, ang pananalig ng mamamayan sa rebolusyonaryong kilusan ang magpapanaig sa kanila laban sa mga kriminal na mamamatay-tao hanggang sa sila’y tuluyan nang mawala.

Magkaisa laban sa kainutilan at kapabayaan ng mga pulitikong Bikolano sa mga krimen ng RTF-ELCAC