May basbas ng rehimeng US-Marcos ang tangkang pagbomba sa ilang kritikal na kabundukan ng Masbate

Nakaamba ang malawakang pagwasak sa Masbate sa pakana ng AFP-PNP-CAFGU na bombahin mula sa himpapawid ang ilang kritikal na kabundukan sa prubinsya. Pinakautak ng pakanang ito ay ang rehimeng US-Marcos Jr sa bago nitong patakaran sa pambansang seguridad o National Security Policy na nagdidiin sa malawakang pambubomba sa himpapawid bilang bahagi ng pinatinding pagsupil sa lumalabang mamamayan. Ito ay bago umano ipihit ang pokus ng pambansang seguridad sa depensang panlabas.

Malinaw na pagwasak ang dahilan ng planong pambubomba sa mga bundok ng Bagulayag, Uac at Irong-irong. Gamit ang umano’y pagdurog sa NPA, walang ibang pakay ang militar kundi maghasik ng terorismo at takot sa mamamayan at maitulak silang palayasin sa kanilang kabuhayan.

Sa halip na suporta sa mga magsasaka, sustenableng kabuhayan at makakain, bomba mula sa himpapawid ang hatid ng rehimen sa prubinsya.

Sino ang makikinabang sa pagwasak sa mga kabundukan ng Masbate? Unang-una ay si Bongbong Marcos na ibinenta ang ekonomya at soberanya ng Pilipinas sa imperyalistang dayuhan. Kasosyo niya ang Filminera at iba pang mga malalaking kumpanya ng mina na handang dambungin ang yamang mineral na matatagpuan sa naturang mga bundok. Makikisalo rin sa dambong si Gov. Antonio T. Kho at iba pang lokal na burukrata na papayag sa pambubomba ng militar.

Habang nagsasalo sina Marcos Jr, ang Filminera, si Gov. Kho at iba pang lokal na naghaharing-uri sa dambong mula sa pagwasak ng naturang mga kabundukan, wala nang matitira pa sa masang Masbatenyo. Mawawalan sila ng lupa’t kabuhayan at mapagkakaitan ng buhay at kinabukasan.

Nakataya sa pagkilos ng mamamayang Masbatenyo ang kahihinatnan at kinabukasan ng Masbate. Dalawa lang ang pagpipilian ng mamamayang Masbatenyo: ang lumaban upang magtanggol o ang tuluyang pagkaguho ng kanilang pinakamamahal na Masbate.

Kailangang magkaisa ng mamamayang Masbatenyo at kalampagin ang rehimeng US-Marcos sa hatid nitong pinsala sa prubinsya. Dapat silang patuloy na magpunyagi upang hadlangan ang atakeng panghimpapawid ng militar at iba pang pakana ng malawakang terorismo sa masa. Walang ibang paraan para makamit ito kundi sa pamamagitan ng rebolusyonaryong paglaban.#

May basbas ng rehimeng US-Marcos ang tangkang pagbomba sa ilang kritikal na kabundukan ng Masbate