Mga kabutigan kag pagpalapnag sang peke nga balita modus operande sang militar

Download: PDF

Modus operande sang 3rd Infantry Division (3ID) kag mga yunit idalom sini ang pagpalapnag sang kabutigan kag peke nga balita agud hinabunan ang ila kapalpakan sa “kontra-insurhensya” nga kampanya batok sa rebolusyonaryo nga kahublagan ilabi na sa Isla sang Negros.

Ginapabugal sang 3ID nga nawasak na ang duha ka larangan gerilya sang New People’s Army (NPA) sa Negros pero ginapadaku ang numero sang NPA nga ila na-engkwentro kag kon wala sang kaswalti (napatay ukon napilasan) ang NPA, ang sibilyan ang ila ginabalikan kag brutal nga patyon kag hambalon nga NPA. Pareho sang natabu kay Erming Kisan nga katapu sang tribu Maghat-Bukidnon nga ila gindala sa gin-engkwentrohan sang NPA kag 62nd IB sa Sityo Dalaupon, Brgy. Carabalan, Himamaylan City kag ginpatay sang Hunyo 9, 2021. Amo man ini ang natabu kay Bernardo Guillen nga ginpugutan sang ulo kag ginhaboy sa kawayanan matapos ang engkwentro sa tunga sang NPA kag 94th IB sang Setyembre 2020.

Pareho sa ginlunsar nga Synchronize Enhanced Managing of Police Operation (SEMPO) 1 & 2 nga nagresulta sang 20 nga ginpatay sa syudad sang Guihulngan (6) kag Canlaon (8) kag sa banwa sang Sta. Catalina (2), Manjuyod (4) tanan sang Negros Oriental. Ang mga biktima simple lang nga ginahambal nga “nanlaban” gani ginpatay kag gintanuman sang armas kag hambalon nga katapu sang NPA. Madamu man ang ginpasakaan sang mga himo-himo nga kaso nga tubtob subong naga-antus sa prisohan sa sala nga wala nila nahimo.

Sa panahon nga maka-engkwentro o maka-raid sa kampo sang NPA, ang masami nga pahayag sang militar nga nag-kooperar ang pumuluyo sa ila gani gintudlo ang nahamtangan sang NPA. Ang matuod nga nagagasto sang daku nga kwarta ang militar sa pagtukod sang lokal nga mga intel asset nga amo ang ginahimo nga mata kag dalunggan agud pangitaon ang mga NPA kag ginahatagan sang padya ang ini nga mga bayaran nga sibilyan intel. Sa masami ang ila makuha amo man ang mga malain nga elemento sa lugar nga may malain nga rekord sa pumuluyo kag nagalagas sa padya.

Ang lapnagon nga pagpamatay sang mga aktibista kag lider masa kag mga indibidwal nga ginasuspetsahan nga nagasuporta sa rebolusyonaryo nga kahublagan idalom sa rehimen Duterte pareho nila Atty. Ben Ramos, SP Bernardino “Toto” Patigas , Zara Alvarez kag madamu pa nga aktibista kag lider masa nga ang utok amo mismo ang militar. Wala ni isa nga gin-ako ang 3ID nga bisan sila ang may kahimuan. Pareho ini sang pagpatay kay Benjie Bayles sang katapu sang 61st IB sadtong Hunyo 2010, lubos nga ginpanginwala sang pamunuan sang Philippine Army sa Negros nga indi katapu sang 61st IB ang duha nga naghimo sang pagpatay bisan gin-ako na ni Defense Secretary sadto nga si Voltaire Gazmin sa Senate hearing.

Ang peke nga pagpasurender sa mga mangunguma nga ginsuspetsahan nga nagasuporta nga katapu sang NPA. Ang peke nga pagpasurender nangin alagyan sang korapsyon sang matag-as nga opisyal sang AFP/PNP. Apang kadamuan sini nga mga ginapasurender wala makabaton sang nilibo nga reward kag kon may ara gid man tuman ka gamay ukon pamahaw lang kag ang nabilin nagakadto sa bulsa sang mga mataas nga opisyal sang AFP/PNP. Ini ang nagapanguna nga rason kon ngaa tuman ka pursigido ang mga opisyal sang AFP/PNP sa ila programa sa pagpasurender bangud daku nga kantidad ang ila mabulsa.

Pasulit-sulit nga pahayag nga ang CPP/NPA isa ka terorista. Ang CPP/NPA indi isa ka terorista nga organisasyon kundi mga rebolusyonaryo nga organisasyon nga nagatib-ong kag nagapursige sa handum sang pumuluyong Pilipino para sa pungsodnon nga kahilwayan kag hustisya sosyal. Ginatib-ong sini ang Internasyonal nga Laye sa Tawhanon nga Kinamatarong kag Tawhanon nga Kondukta sa gyera sibil kag Comprehensive Agreement on Respect on Human Rights and International Humanitarian Law. Nagasunod ini kag istrikto nga nagapatuman sang Geneva Conventions nga ang nagapanguna nga katuyoan ang pagpangapin kag pagseguro sa kabuhi sa mga sibilyan tunga sa kalakasan sang gyera sibil. Ang NPA ang matuod nga hukbo sang pumuluyo sa Pilipinas.

Ang NPA matuod nga hangaway sang pumuluyo nga nagapakig-away para sa interes sang pumuluyo ilabi na sa mga mangunguma kag mga mamumugon para maangkon ang madugay na nga handum nga makaangkon sang kaugalingon nga duta rason nga ginapalangga sang masa sang pumuluyo.

Ang padayon kag pasulitsulit nga kabutigan nga ginapalapnag batok sa rebolusyonaryo nga kahublagan, magahatag lamang sang alagyan agud hublasan ang mga kabutigan nga pahayag sang militar kag madali nga mahangpan sang pumuluyo nga ang armado nga paghimakas nga ginalunsar sang NPA isa ka makatarungan kag nagatib-ong sa interes sang bug-os nga pumuluyo ilabi na ang mga mamumugon kag mga mangunguma.###

Mga kabutigan kag pagpalapnag sang peke nga balita modus operande sang militar