NDF-Bikol sa natenggang pondo ng Bayanihan 2

Walang kasingkupad ang rehimeng US-Duterte sa pagpapatupad kahit ng mga limos na programang dapat pinakikinabangan ng mamamayan. Pero kapag pasismo na ang usapan, parang ATM kung maglabas ng pera! Ilang buwan lamang ang kinailangan ni Duterte upang ilabas ang P12.6 bilyong pondo ng hungkag na Barangay Development Program (BDP) ng NTF-ELCAC. Sa loob ng limang buwan, 75% na agad ng pondo nito ang nailabas ng pamahalaan. Samantala, lampas isang taon nang hindi malaman ng mamamayang Pilipino kung saan kukuha ng panggastos araw-araw.

Patunay lamang na walang mahihita ang mamamayan ilanmang bayanihan ang ipasa ng rehimeng US-Duterte at mga susunod pang pasistang rehimen. Lagi’t laging kill, kill, kill ang programa ng estadong kontrolado ng mga naghaharing-uri– patayin ang mamamayan sa kapabayaan, patayin ang mamamayan sa dahas, patayin ang mamamayan sa gutom.

NDF-Bikol sa natenggang pondo ng Bayanihan 2