Pagkamatay sa hazing ng isang PNP sa Masbate dagdag patunay sa kahibangan ng mandatory ROTC

Berdugo at bulok sa kaibuturan ang katangian ng AFP-PNP-CAFGU bilang mga institusyon ng reaksyunaryong armadong pwersa ng estado.. Patunay dito ang pagkamatay sa hazing kamakailan ng isang miembro ng 503rd Bravo Maneuver Company, 5th RMFB na nakabase sa bayan ng San Jacinto (Ticao Is.) Masbate. Si Patrolman Jaypee De Guzman Ramones na bagong kasapi ng 503rd Bravo Company ay namatay sa kamay mismo ng kanyang opisyal at kababaro. Namatay si Ramones matapos bugbugin ng kanyang mga katropa bilang bahagi ng seremonya ng welcoming reception sa mga bago nilang miembro. Nagtamo ng mga paso sa dibdib mula sa sigarilyo at latay ng mga palo sa likod si Ramones. Ayon sa imbestigasyon ay sangkot ang dalawang opisyal at 19 na police non-commissioned officers (PNCO) na karamiha’y mga taga Masbate ang responsable sa naturang krimen.

Liban sa pagkakapaslang kay Pat. Ramones ay napabalita din ang maramihang pag AWOL ng ilang kawal ng CAFGU sa probinsya ng Masbate dulot ng pagmamalupit ng kanilang mga opisyal at pagkakait ng kakarampot nilang honoraria. Hindi na kahina-hinala sa gayon ang pang-aabuso at terorismong dinanas ng masang Masbatenyo sa kamay ng mga pwersa ng pulis at militar, laluna’t sarili mismo nitong mga kawal ay biktima ng berdugo at mala-hayop na kultura sa loob ng AFP-PNP-CAFGU. Ang bulok at berdugong kulturang ito ang oryentasyon ng mga pulis at sundalo sa pagpapatupad ng mga “nanlaban-patay o NPA kaya pinatay” ng mga operasyong pagpaslang sa sibilyan at ng militarisasyon sa komunidad sa ilalim ng Retooled Community Support Program o RCSP.

Ito rin ang bulok at berdugong kulturang pwersahang itinutulak ng rehimeng Marcos/Duterte sa mga kabataan sa ilalim ng panukalang mandatory ROTC at iba pang pakana ng sapiltang pagrerekluta sa Army at PNP kapalit ng mga mapanlinlang na alok ng mataas na sweldo at huwad na nasyunalismo. Inaalisan ang mga kabataan ng may kamulatan ng makatao at makabayan at sa halip ay hinuhubog bilang mga bayarang armadong ahente ng pasismo at terorismo ng estado. Itinatakwil ng mamamayan, laluna ng masang masbatenyo ang kulturang ito sa loob ng AFP-PNP-CAFGU. Sa ganitong diwa, taos-pusong nakikiramay ang JRC-BHB Masbate sa pamilya’t mga kaanak nina Pat. Ramones at lubos na nakikiisa sa hangaring mapanagot ang mga responsible sa naturanng krimen.

Nawa’y magsilbing aral ang sinapit ni Pat. Ramones sa mga miembro ng AFP-PNP-CAFGU na talikuran ang kontra-mamamayang landas sa loob ng kanilang pinaglilingkurang institusyon. Si Pat. Ramones ay instrumento at biktima ng maruming gera ng estado. Hinihikayat din ng JRC-BHB Masbate ang mga reaksyunaryong kawal na makibahagi sa paglalantad sa bulok na kultura ng kanilang pinagsisilbihang institusyon at makaibahagi sa umuugong na panawagang biguin ang pakanang mandatoryong serbisyo militar.

Sa mga kagaya ni Pat. Ramones na pinatay ng kapwa niya pulis, lalong nalilinawan ang taumbayan, laluna ang mga kabataan sa kaibahan ng reaksyunaryong AFP-PNP-CAFGU at ng New Peoples Army(NPA) bilang rebolusyonaryong hukbo ng mamamayan. Ang reaksyunaryong AFP-PNP-CAFGU na bulok sa kaibuturan ay ngalilingkod bilang armadong pwersa ng naghaharing-uring malaking burgesyang kumprador, panginoong may-lupa at burukrata kapitalista para ipagtanggol ang bulok na sistema. Samantala, ang rebolusyonaryong Bagong Hukbong Bayan(BHB) na nasa absolutong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas(PKP) ay mahigpit na pinanghahawakan ang rebolusyonaryong disiplina at prinsipyo at may demokrasya sa hanay ng mga kumander at mandirigma, ay nagsisilbi sa masang anakpawis. Sa ganitong pagkakaiba, mas nahihikayat ang mga kabataan na ialay ang kanilang talino, lakas at hangaring magsilbi sa mamamayan sa pagsampa bilang mga pultaym na mandirigma ng NPA.##

Pagkamatay sa hazing ng isang PNP sa Masbate dagdag patunay sa kahibangan ng mandatory ROTC