Pagpupugay sa aktibong depensa ng LdGC-NPA Mindoro: Apat na patay at dalawang sugatan sa AFP-PNP!

,

Pulang saludo sa mga Pulang mandirigma ng Lucio de Guzman Command (LdGC)-NPA Mindoro na aktibong nagdepensa laban sa atake ng nag-ooperasyong 4th IBPA at RMFB 4-B sa Brgy. Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Agosto 4, bandang alas dos ng hapon. Binigo ng NPA Mindoro ang atake ng kaaway at mahusay na nakapanlaban.

Tangan ang opensibang postura, nakauna ng putok ang yunit ng LdGC sa umaatakeng kaaway. Kaagad na pinaputukan ng bantay at pinasabugan ng command detonated explosives ang umaatakeng sundalo sampung metro ang layo sa pwesto ng mga kasama. Bumulagta ang apat na sundalo habang dalawa ang sugatan. Samantala, wala ni isang napinsala sa hanay ng mga Pulang mandirigma.

Matapos ang labanan, kagyat na nagpakat ng isang batalyong pwersa ang 203rd Brigade sa hangganan ng Mansalay at Roxas para sa pursuit operations. Nagbahay-bahay at nanghalihaw ang mga berdugo sa pinangyarihan ng labanan. Inimbestigahan ang mga residente. Nagpalipad pa ang mga ito ng helicopter para magpakalat ng black propaganda. Ginalugad nila ang Brgy. Panaytayan sa desperasyong hanapin ang naturang yunit ng NPA Mindoro.

Nagdiriwang ang mga Mindoreño at mamamayan ng Southern Tagalog sa aktibong depensa ng NPA Mindoro. Bahagi ito ng buong giting na pakikibaka ng rebolusyonaryong pwersa at mamamayan ng Mindoro upang biguin ang imbing kampanya ng Southern Luzon Command (SOLCOM) na durugin ang rebolusyonaryong kilusan sa isla mula nang ideklara itong prayoridad ng kontra-rebolusyonaryong gera sa rehiyon noong January 2021. Inspirasyon ito sa lahat ng yunit ng NPA sa ST para patuloy na panghawakan ang inisyatiba sa labanan at bigwasan ang palalong AFP-PNP.

Patuloy na sasalagin ng mga yunit ng MGC-NPA ST ang mga atake ng AFP-PNP upang ipagtanggol ang sarili at mamamayan mula sa ibayong terorismo ng rehimeng US-Duterte. Gagawing libingan ng pasistang AFP-PNP ang mga larangang gerilya ng NPA sa buong bansa. Pagbabayarin ng NPA ang bawat atrosidad at brutaridad ng mga mersenaryong tropa laban sa mamamayan.

Tangan ang mapanlabang diwa ng hukbong bayan, ibayong itataas at paiigtingin ng mga pwersang gerilya ang digmang bayan. Ang matibay na bigkis ng malawak na masa ng sambayanan at Pulang hukbo ang garantiya ng tagumpay ng pambansa demokratikong rebolusyon.###

Pagpupugay sa aktibong depensa ng LdGC-NPA Mindoro: Apat na patay at dalawang sugatan sa AFP-PNP!