Panagutin ang traydor na si Duterte! Ipagtanggol ang soberanyang karapatan at teritoryo ng Pilipinas sa WPS!

Itinatakwil ng mamamayang Pilipino si Duterte sa pagyukod sa China at pagtataksil sa bayan. Buong kataksilang ipinagkaloob niya sa China ang teritoryo at ang patrimonyang yaman ng bansa sa West Philippine Sea (WPS) kapalit ng mga pautang, pondo at bakuna.

Dapat papanagutin si Duterte sa pagsuko sa soberanyang karapatan ng mamamayang Pilipino sa sariling exclusive economic zone (EEZ) sa WPS. Sa halip na ipagtanggol ang tagumpay ng Pilipinas sa The Hague Permanent Court of Arbitration (PCA) noong Hulyo 12, 2016, lalo lamang nalantad ang pagiging lampa at inutil ng rehimen sa harap ng agresibong panghihimasok ng China sa EEZ ng bansa at ng iligal na pag-okupa at pagtatayo ng artipisyal na mga isla sa Spratlys at pag-angkin sa Scarborough Shoal.

Kasuklam-suklam ang palasukong patakarang panlabas ng rehimen sa mga pahayag ni Duterte na nagpapawalang-saysay sa arbitral ruling ng The Hague Permanent Court of Arbitration at nagpapahina sa pusisyon ng Pilipinas sa harap ng agresibong pag-angkin ng China sa karagatang nasa loob ng EEZ ng bansa sa WPS. Maihahanay ang sunod-sunod na pagkakanulong ito sa ibaba:

Una, sinungaling na inuulit-ulit ni Duterte at mga payaso ng Malakanyang na ang China ang may hawak sa WPS. Ang katotohanan, labag sa internasyunal na batas, iligal na inuukupa ng China ang walong (8) isla at bahura sa Spratlys kabilang ang Scarborough Shoal—na kung isasama ang 12 nautical miles (NM) ng teritroyong pandagat ng bawat isla ay bumubuo lamang sa kulang sa 7% ng WPS. Pinasusubalian din ng nagpapatuloy na paglalayag ng mga barkong pandigma ng US at ng paglipad ng mga eroplano ng US para magpatrulya sa himpapawid ng WPS na hindi hawak ng China ang WPS.

Pangalawa, isinantabi ni Duterte ang desisyon ng arbitral tribunal kapalit ng $24 bilyon ng pamumuhunan at pautang ng China. Para ipagtanggol at bigyang-katwiran ang palasukong patakarang ito, tinatakot ni Duterte ang mamamayan sa diumanong posibilidad na sumiklab ang gera laban sa China kung igigiit ang naipanalong Arbitral Award ng Pilipinas sa The Hague PCA.

Pangatlo, pinigilan ni Duterte ang Philippine Navy na magpatrulya sa EEZ ng bansa at kanyang idineklarang may berbal na kasunduan sila ni Presidente Xi Jinping ng China na maaaring mangisda ang mga Chinese sa karagatan ng Pilipinas. Hindi lamang ito iligal kundi labag sa mismong Konstitusyon ng Pilipinas.

At panghuli’t pinakamasahol sa lahat, ang ituring na isang basurang papel lamang ang naipanalong Arbitral Award ng Pilipinas sa PCA sa The Hague. Ito ang kasukdulan ng pagtataksil ni Duterte na tahasang nag-abandona sa teritoryo ng bansa sa WPS at ng soberanyang karapatan ng mamamayang Pilipino sa yamang dagat, mineral at depositong langis at natural gas sa sakop ng EEZ sa karagatan ng Pilipinas

Hindi lamang isinuko ni Duterte ang karapatan na gamitin at pakinabangan ng mga Pilipino ang rekurso na nasa teritoryo at EEZ ng bansa sa WPS kundi ipinagbili na mismo ni Duterte at mga alipures ang sariling mga kaluluwa sa China. Nagkikibit-balikat lamang ang rehimen sa pagpasok at pangingisda ng may 287 barkong ng Chinese militia sa Julian Felipe Reef at Sabina Shoal na nasa loob ng EEZ ng bansa. Sinungaling pang binigyang-katwiran ni Roque ang kawalang aksyon ni Duterte sa pagsasabing nasa labas ng EEZ ng Pilipinas ang Julian Felipe Reef gayung nasa 175 NM lamang ito mula sa kosta ng Bataraza, Palawan at 130 NM mula Puerto Princesa City—at kung gayun nasa loob at bahagi ng 200 NM EEZ ng bansa.

Pinagtatakpan at itinatago ng rehimen ang pag-okupa ng Chinese militia sa Sandy Cay noong 2017 na dalawang (2) NM lamang mula sa Pag-asa Island at maliwanag na nasa loob ng 12 NM na teritoryong pandagat ng Pilipinas. Nagbubulag-bulagan din ito sa pagtatayo ng artipisyal na isla ng China sa Subi Reef na nasa 10 NM lamang ang layo sa Sandy Cay at kung gayun ay nasa loob pa rin ng 12 NM ng teritoryong pandagat ng Pag-asa Island at bahagi ng EEZ ng Pilipinas.

Inililigaw ni Duterte ang usapin ng kabiguan nitong ipagtanggol ang teritoryo at soberanyang karapatan ng Pilipinas sa EEZ nito sa pagbubunton ng sisi sa mga naunang administrasyon tulad ng pag-angkin ng China sa Mischief Reef sa panahon ni Ramos at ng mga isla’t bahura sa Spratlys sa panahon ni B.S. Aquino.

Ipinangangalandakan ni Duterte na may utang na loob ang mga Pilipino sa China dahil sa isang milyong donasyong bakuna ng Sinovac. Subalit ano ang kapalit ng utang na loob na ito kundi ang pagkaalipin ng ilang henerasyon ng mga Pilipino na pinagkaitang gamitin at pakinabangan ang rekursong yaman sa sarili nitong EEZ at teritoryong pandagat.

Walang silbi ang pambibilog ni Duterte sa ulo ng mamamayang Pilipino sa mga pinalalabas nitong “tulong” ng China. Hindi matutumbasan ng anumang puhunan ng China ang mga hinuhuthot nitong likas na yaman at winawasak na kalikasan ng Pilipinas. Aabot sa 240 tonelada ng isda araw-araw ang ninanakaw ng China sa WPS, liban pa sa ibang yamang-dagat na dinarambong doon. Kada taon, $6 bilyon ang kinikita ng China sa pangingisda sa WPS lamang. Kinakamkam din ng China ang mga yamang mineral sa bansa katulad ng magnetite at nickel sa Hilagang Luzon.

Patuloy ang permanenteng pagkasira ng biodiversity sa WPS dahil sa ginagawang reklamasyon at pagtatayo ng China ng artipisyal na mga isla at istruktura sa mga bahura sa WPS. Batay sa ulat ng mga eksperto, lumulubha ang kondisyon ng mga bahura at papaunti ang nahuhuling isda sa naturang teritoryo. Malaking salik dito ang mga ginagawang reklamasyon at pagtatayo ng artipisyal na mga isla at istruktura ng China sa mga bahura, walang pakundangang iligal na pangingisda o poaching at pagtatapon ng mga basura ng mga Chinese militia at PLA Navy.

Bunsod nito, makatarungan lamang ang panawagan ng mamamayan na pabagsakin ang papet na si Duterte, itaboy ang imperyalistang China sa WPS at depensahan ang teritoryo at soberanyang karapatan ng mga Pilipino sa EEZ nito. Hindi maaasahan ng mamamayan ang lampa, bahag ang buntot at traydor na si Duterte para ipagtanggol ang bayan. Sa pagsalig sa nagkakaisang lakas lamang ng mamamayan tunay na maipaglalaban ang pambansang soberanya, kalayaan at kasarinlan. Kailangang buiin ang pinakamalawak na pagkakaisa ng mamamayan at pasiglahin ang mga kampanya para palayasin ang China sa WPS. Kalampagin ang embahada ng China at padagundungin sa bawat sulok ng bansa hanggang sa ibayong dagat ang sigaw ng mga Pilipino na “China, Layas!”

Itayo ang malapad na alyansa sa ibayong dagat na kinabibilangan ng mga bansang apektado ng pangangamkam ng China sa karagatan. Dapat makipagkaisa ang sambayanan sa kanilang mga panawagan na ipagtanggol ang karapatan sa mga teritoryong sinasakop ng China.

Makakaasa naman ang mamamayang Pilipino sa rebolusyonaryong kilusan para ipagtanggol ang pambansang soberanya at ipaglaban ang kalayaan laban sa imperyalistang China. Laging nakahanda ang Bagong Hukbong Bayan na ipagtanggol ang Pilipinas sa pagsalakay ng alinmang dayuhang imperyalistang kapangyarihan.###

Panagutin ang traydor na si Duterte! Ipagtanggol ang soberanyang karapatan at teritoryo ng Pilipinas sa WPS!