Patuloy ang panawagan ng hustisya para sa limang biktima ng masaker sa Mandaon

Sa araw na ito ginugunita ng mga pamilya at masang Masbatenyo ang ika-1 taon na pagdukot at pagmasaker ng pinagsanib pwersa ng 2nd IBPA at 96th MICO sa mga biktimang sina Roger Delaroso, Panot Bebeng, Ruel Delaroso, Lindo Montecalvo at isa pang hindi nakilala noong Oktubre 24, 2021 alas-4 ng madaling araw sa Brgy. Bogtong, Mandaon, Masbate, isang taon na ang lumipas ngunit hanggang nagyon wala pa ring hustisyang nakakamit ang mga pamilya at patuloy naman na nagbubulag bulagan at nagbibingi-bingiha ang reaksyonaryong estado at AFP-PNP-CAFGU sa mga panawagan ng mga pamilya ng mga biktima ng masaker at ekstra-hudisyal na pamamaslang sa prubinsya.

Sa halip na managot sa kanilang mga krimen ay patuloy na nababahiran ang kamay ng mga berdugo at pasistang AFP-PNP-CAFGU sa kanilang dumaraming biktima ng pagpatay at pagmasaker sa ilalim ni Duterte mula 2016 hanggang 2022. Nangunguna ang Masbate sa rehiyong bikol na may pinakamaraming kaso ng masaker na umabot sa 32 ang biktima. Karamihan ng kaso ay pinalabas na pekeng engkwentro sa pagitan ng NPA at mersenaryong hukbo katulad ng Mandaon 5.

Dinukot ang mga biktima mula sa bayan ng Cawayan, Mobo, at Milagros, at dinala sa Brgy. Bogtong, Mandaon kung saan isinagawa ng mga berdugo at pasistang militar at pulis ang karumal dumal na krimen. Upang pagtakpan ang kanilang krimen ay pinalabas na nanlaban ang mga biktima matapos umanong mag serve ng warrant of arrest ang armadong pwersa ng estado kay Ka Star. Nakagawian na ng mga militar at pulis ang modus-operanding paraan ng pagsisinungaling matapos nilang isinagawa ang pagpatay at pagmasaker sa mga sibilyan.

Taos pusong ipinaaabot ng Jose Rapsing Command- BHB Masbate ang pakikiisa at pakikidalamhati sa pamilya ng mga dinukot at minasaker ng pinagsanib pwersang militar at pulis na tinaguriang Mandaon 5.

Pinapaabot ng JRC-BHB Masbate na kaisa ng mga pamilya ang rebolusyonaryong kilusan sa prubinsya. Panata nito na sisisngilin, papanagutin at bibigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ng masaker at ekstra-hudisyal na pamamaslang ng estado, AFP-PNP-CAFGU sa isla.

Sa nagpapatuloy na kaayusang mala batas-militar sa Masbate, tiyak na sa ilalim ni Bongbong Marcos, Jr. titindi ang mga paglabag sa karapatang pantao sa prubinsy. Nananawagan anng JRC-BHB Masbate sa mga lokal na pamahalaan at mga upisyal na manindigan sa mga sibilyang otoridad sa harap ng malawak na kapangyarihan ng militar sa prubinsya. Gaamitin nila ang kanilang sibilyang otoridad upang panagutin ang AFP-PNP-CAFGU at bigyang hustisya ang lahat ng pamilya ng masaker at ekstra-hudisyal na pamamaslang sa prubinsya.

Nananawagan rin ang JRC-BHB Masbate na magkaisa at buklurin ng mamamayang Masbatenyo ang kanilang nagkakaisang lakas upang labanan ang tumitinding atake ng militar sa prubinsya. Dapat silang kumilos upang ilantad, labanan at panagutin ang AFP-PNP-CAFGU saginagawang ekstra-hudisyal na pamamaslang sa mga sibilyan sa ilalim ng ipinatutupad na mala batas militar sa Masbate.#

Patuloy ang panawagan ng hustisya para sa limang biktima ng masaker sa Mandaon