Pulang Pagsaludo sa mga Rebolusyonaryong Martir

Usa ka taas nga pulang pagsaludo ang among ipadangat sa mga kaubanang rebolusyonaryo nga mibuhis sa ilang kinabuhi sa pag paasdang sa rebolusyon ug pagpanalipod sa interes sa katawhang kabus.

Ilalom sa bangis nga pasistang US Duterte nga disperadong puohon ang kusog sa rebolusyonaryong kalihukan sa katawhan. Gamit ang iyang mga mersenaryong armado – ang AFP,PNP ug ang para militar, mga malinglahon ug kontra katawhang programa sama sa NTF – ELCAC, ECLIP ug CSP ug ang paggamit sa mga abanteng himang iggugubat sama sa jet fighter,drone ug uban pa, maisogon ug walay pagduhaduhang gisuklan kini sa tanang membro sa mga yunit sa New Peoples Army ilabina mga yunit sa BHB sa Surigao del Norte taliwala sa mga kalisdanan ug mga sakripisyo ilabina sa panahon sa pandemya sa Covid 19 ug bagyong Odette. Wala mihunong ang NPA sa pagpaabante sa gubat sa katawhan pinaagi sa padayong pagsalig ug pagsandig sa masa nga samot pang determinado sa pagsukol sa madaugdaugon ug mapahimuslanong sistema sa katilingban.

Tungod sa maluibon, terorista ug subsub nga pagpangatake sa AFP,PNP ug paramilitar, nakahiagom ang mga kaubanang hukbo og pipila ka mga depensiba sama sa mga nagapahigayon ug mga nagkalainlaing mga gimbuhaton para makatabang sa sustinido ug malahutayong pagpanginabuhi sa mga mag-uuma luyo sa nagkagrabing krisis.

Taliwala sa kakulang sa mga hinabang ug kongkretong solusyon sa pagtubag sa mga problema hatod sa covid 19 ug bagyong Odette, gisakyan sa AFP, PNP ug paramilitar ang pit-os nga kahimtang aron ipatuman ang teror didto sa kabanikanhan pinaagi sa walay puas nga military operisyon. Dugang pa,bisan pa sa mga nagkadaghang nawad-an og trabaho, pagsaka sa presyo sa gasolina ug uban pang mga batakang palaliton, kagutom ug kalisod tungod sa pandemya, kalamidad; nag-usik -usik ug minilyon ang AFP sa ilang militarisasyon.

Alayon sa dikta sa pasistang US- Duterte, ang Bagong Hukbong Bayan Surigao del Norte miduyog sa kasubo sa pamilya, rebolusyonaryong pwersa, higala, sa kamatayon nila Narsiso “Ka Wolf” Suazo Monil nga naila usab sa mga kuda nga Ka Sydney,Ka Exodus ug Ka Jareb, 36 anyos nga taga San Roque, San Miguel, Surigao del Sur; usa ka menyo adunay 3 ka anak, nga napatay sa mga kamot sa mga mersenaryong sinuhulang sundalo 30th IBPA niadtong Pebrero 8, alas 6:00 sa kabuntagon sa may bukirong bahin sa Brgy. Alipao, Alegria, Surigao del Norte. Si Ka Wolf walay duhaduhang misalmot sa armadong rebolusyonaryong kalihukan, mihawid og armas, mibarug ug nagpakita sa iyang determinasyong sulbaron ang krisis sa semi- pyudal ug semi- kolonyal nga kahimtang sa nasud Pilipinas nga maoy nagpalisodlisod, nangdaugdaug ug nagpahimulos sa katawhan labina sa mga kabus nga mga mag-uuma.

Ikaduha si Ricky ” Ka Kin” Bocales Rizaldo, usa ka menyo, adunay isa ka anak, taga P3, Bolhoon, San Miguel Surigao del Sur. Pebrero 19 sa miaging tuig nagsampa, nahimong usa ka responsableng lider, kugihan, aktibo sa mga gimbuhaton, propagandista, matinabangon, mabalak-on. Pebrero 10, alas11:30 sa buntag, na-reyd ang BHB Surigao del norte sa bukid sa Magja, Brgy.San Pedro, Alegria. Sa maong panghitabo, mihalad si Kaubang Kin sa iyang mabayanihong kinabuhi.

Ikatulo, si Marvin Caster, nga naila usab sa mga kauban ug masa nga si Ka Arman ug Ka Iman, 23 anyos, olitawo, usa ka mag-uuma nga taga P3, Brgy. Karihatag, Malimono, Surigao del Norte. Human niya hisabti nga demokratikong rebolusyong sa katawhan lamang ang bugtong sulbad sa semi-kolonyal ug semi-pyudal nga problema sa nasud, si Ka Arman misampa niadtong tuig 2016. Tungod sa iyang kakugihan, seryoso sa tahas, nahimong siyang usa ka responsabling leader.

Ika- upat, si Elmer “Ka Ebok” Maisog ug naila usab sa kuda nga Ka Janrick, Ka Sky, ug Ka Tawtaw, 25 anyos single, nga taga P7 Tambonon, Brgy. Bolhoon, San Miguel, Surigao del Sur. Misampa niadtong 2017; responsable, respetado, propagandista, ug daghan pang mga maayong hiyas ni Kaubang Ebok nga dili kanus-a man hikalimtan sa mga masa ug kauban. Sept. 28, 2021 sa 11:00pm atol sa reyd nga gihimo sa BHB Agusan sa 29th IBPA nga maoy nahimong gwardya sa Z’Charles Construction sa may P4 Brgy. Maraiging, Jabonga, Agusan del norte. Mihalad si kaubang Arman, Kaubang Ebok sa ilang mabayanihong kinabuhi.

Segun pa ni Kaubang Mao, “kung adunay pakigbisog, adunay sakripisyo ug ang komon niini ang kamatayon, apan anaa sa kasingkasing sa mga rebolusyonaryo ang interes sa katawhan ug ang kasakit sa lapad mga mayorya sa katawhan. Ug mamatay kita alang sa katawhan,bililhon kini nga kamatayon.Bisan paman, angay kitang maningkamot nga malikayan ang wala panginahanglana nga sakripisyo”.

Busa sa mga pulang manggugubat, pulang kumander,ug sa tanang rebolusyonaryo, dugang natong hagit ang mga panghitabo ug kutluan ug pagtulon-an kini. Sa nagkaigting nga gubat sa katawhan, mamahimong dugang kusog ang mga mitaliwang kauban sa atong pagpadayon sa pag alagad sa katawhan, ang diwang maisogong proletaryado ang angayang huptan sa paglahutay ug pagpa asdang sa rebolusyon. Sa mga pamilya niining mga rebolusyonaryong martir, daghang salamat sa inyong paghalad. Sa inyong mga anak, amahan, ug inahan sa rebolusyon, dakung tampo ang ilang mga katakus ug kahanas sa pag alagad sa katawhan ug mga bayani sila diin nahipatik sa kasaysayan ang ilang mabayanihong paghalad sa kinabuhi alang sa interes sa kinabag-ang kabus ug nilupigan.

Si Kaubang Wolf, Kaubang Ebok, Kaubang Arman, Kaubang Kin ug sa tanang rebolusyonaryong martir mamahimong bantayog nga di matarog ang mga mabayanihon nilang mga kinabuhi. Sumbanan sila sa mga kaubanang pulang manggugubat sa gipakita nilang maisugong pagsukol sa kaaway hangtod sa katapusang tulo sa ilang dugo.

Mabuhi ang proletaryong diwa sa mga rebolusyonaryong martir, bantayog nga dili matarog!

Pulang Pagsaludo sa mga Rebolusyonaryong Martir