Suportahan ang Panawagang Imbestigasyon at Pagpapanagot sa Talamak na Pamamaslang at Paglabag sa Karapatang-Tao ng mga Militar at Pulis sa Masbate

,

Wasto at nararapat na suportahan ang paninindigan ng mga lokal na upisyal sa probinsya ng Masbate na imbestigahan ang dumaraming bilang ng pinapatay ng militar sa umano’y mga enkwentro nito sa mga yunit ng NPA. Ito ay matapos paslangin ng mga elemento ng Scout Platoon-2nd IBPA ang kagawad ng midya na si Ronie Villamor, tagapagbalita sa Dos Kantos Balita, isang lokal na tabloid sa prubinsya. Pinaratangan si Villamor na isang NPA at napatay umano sa isang enkwentro sa Brgy. Matanglad, bayan ng Milagros noong Nobyembre 14, 2020.

Umaning muli ng batikos at pagkundena ang naturang pamamaslang mula sa mga kapwa kagawad ni Villamor sa midya at iba pang organisasyong nagtataguyod ng karapatang tao. Matapos ang pangyayari’y nanawagan si Masbate Provincial Board Member Jamon Jardi Espares ng imbestigasyon kaugnay sa mga serye ng pamamaslang ng militar. Higit pang naging malinaw ang malisyosong motibo ng militar sa pamamaslang sa pagsawsaw at pagtalak pa ng ministro ng Fake News at Red-tagging na si Southern Luzon Command Chief Lt. Gen. Antonio Parlade na siniraan pa ang biktima at naglahad pa ng mga detalyeng kaiba sa salu-salungat at puno ng butas na ulat ng PNP-Milagros at maging ng militar. At tulad ng kanilang karaniwang tugon kapag nasisiwalat ang kanilang panloloko, walang reaksyon at tahimik ang 9th Infantry Division-Phil. Army at Joint Task Force Bicolandia sa naturang pangyayari.

Si Villamor ang ika-14 na kaso ng ekstrahudisyal na pamamaslang na naitala sa probinsya ngayong taon, at sa pangkalahata’y ika-61 biktima ng EJK sa Masbate sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte. Ang nangyari kay Villamor ay panglima ngayong taon sa mga kaso ng pamamaslang na isinagawa ng militar at pulis laban sa mga sa sibilyang inakusahan at/o pinalabas na may kaugnayan o umano’y kasapi ng NPA. Matatandaang bago patayin si Villamor, limang (5) barangay officials din ang pinatay ng mga pwersa ng 2nd IBPA, 96th MICO, PNP SAF at PMFC sa magkakaibang insidente ng umano’y enkwentro ngayong 2020. Kabilang rito ang pagdukot sa mga barangay kagawad na sina Judy Barroga at Joey Asne, kasama ang maliit na negosyanteng si Jerry Regala na pinagbababaril sa Brgy. Alas, Mandaon at pinalabas na mga NPA. Halos pare-pareho ang manera ng pamamaslang sa lahat ng naturang mga biktima.

Kabalintunaang sa ilalim ng people-centered at umano’y pinangungunahan-ng-sibilyan na Whole-of-Nation Approach na kampanyang kontrainsurhensya, mga sibilyan ang nagiging pangunahing target at biktima ng kampanyang pamamaslang at pandarahas ng AFP at PNP.

Hinahagupit ng unos ng militarisasyon ang Masbate. Dinaranas ng mamamayang Masbatenyo ang sukdulang epekto ng Red-tagging at Anti-Terror Law. Pugad ang probinsya ng kampanyang pamamaslang, peke at/o sapilitang pagpapasurender at pang-aagaw ng lupa ng rehimeng Duterte. Kasuklam-suklam ang pagtindi ng karahasan, kawalang pananagutan at panlilinlang ng AFP at PNP sa probinsya sa kabila ng makailang-ulit nang pagkalantad ng mga panloloko at kasinungalingan ng kanilang mga tropa sa lugar. Walang pinipiling panahon ang pagpatay, pagyurak sa karapatan at panunupil kahit pa sa gitna ng pandemya at nagpapatuloy na epekto ng nagdaang mga kalamidad sa probinsya mula lindol hanggang bagyo.

Nananawagan ang NDF-Bikol sa mamamayang Bikolano na suportahan ang pakikibaka ng masang Masbatenyo laban sa laganap na militarisasyon sa kanilang lugar. Kailangan nila ang ating boses at pakikiisa. Kailangan nila ang suporta ng mula midya, simbahan, mga propesyunal, mga LGU officials, at iba pang sektor na nagtataguyod sa demokrasya. Ngayon, higit kailanman, marapat patambulin sa bawat dako ng rehiyon at bansa ang mga pagsisikap ng kilusang masa sa probinsya na labanan ang pananalasa ng SuperMega Typhoon Duterte sa kanilang kabuhayan, karapatan, lupa at buhay.#

Suportahan ang Panawagang Imbestigasyon at Pagpapanagot sa Talamak na Pamamaslang at Paglabag sa Karapatang-Tao ng mga Militar at Pulis sa Masbate